Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

24.01.1886 р. До Б. С. Познанського

Львів Львів, д[ня] 24 н[ового] с[тилю] січня 1886. Улиця Ліндого, ч[исло] 3

Високоповажний добродію!

Велику радість вчинив мені Ваш ласкавий лист, а надто ще й прилога такого прекрасного вірша, за котрий я в імені цілої публіки щиро Вам дякую. Вірш я поміщую зараз же в другому номері «Зорі».

На Ваші запитання відповідаю ось що: в проспекті заповіджений справді Анатолія Свидницького, а з біографії його вийшов пшик: обіцяно, та не дано, так що в первому н[оме]рі я дав тільки примітку, списану по тим фактикам, які мені передали пп. Антонович і Драгоманов. Тож незвичайно втішивсь я, почувши, що Ви знаєте більше подробиць про життя сього талановитого, а нещасливого писателя, і прошу Вас зробити ласку і розказати їх для «Зорі». Перший н-р коли Вам досі не висланий, то я попрошу вислати зараз-таки завтра, от Ви й побачите, що я написав і чи не наробив помилок.

А з Руданським у нас теж не краще. Він помер уже трохи не десять літ тому назад, і разом з його смертю загули й його твори. «» лежала у Львові, відтак узяли її до Києва, і де опинилася – святий знає. «» є в Києві, і я з трудом випросив із неї копію. А торік розказував Ніщинський, що сам мав у руках два томи його рукописних творів, а де вони – бог знає. Кажуть, що один у Івана Рудченка. А про життєпис сього талановитого писателя також ніхто не подумав. Їй-богу, сором нам, що так занедбуємо пам’ять людей заслужених, хоч і так їх не много маємо. Коли б ласка Ваша, шановний добродію, розказати свої споминки про декого з таких людей [18]60-х років, велике спасибі сказала б Вам історія.

Прийміть, ласкавий добродію, сердечний привіт і щире поздоровлення від вельми Вас поважаючого

Івана Франка.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., К., 1956, т. 20, с. 298 – 299.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 102).

прилога такого прекрасного вірша… – Йдеться про вірш українського поета-демократа Степана Васильовича Руданського (1834 – 1873), надрукований у «Зорі», 1886, № 2, під назвою «Пісня кріпачки над дитиною» (авторська назва «»).

На Ваші запитання… – У листі від 6 січня 1886 р. Б. Познанський писав:

«В надісланій мені програмі Вашої часописі я вичитую ймення Руданського і Свидницького. Програма обіцяє і біографію Свидницького. Чи це не Анатолій Свидницький? Якщо він, то я зміг би подати Вам деякі дрібні звістки про його життя. Він уже покійник (?). А Руданський… Де його талановиті малюнки тепер? Чи живий він сам?» (ІЛ, ф. 3, № 1608, арк. 50 – 51).

…роман… Анатолія Свидницького… – Йдеться про роман «Люборацькі» українського письменника Анатолія Патрикійовича Свидницького (1834 – 1877), що друкувався в журналі «Зоря» протягом 1886 р.

…прошу Вас зробити ласку і розказати… для «Зорі». – Б. Познанський надіслав біографічні відомості про А. Свидницького, надруковані в журналі «Зоря», 1886, № 7 («До біографії Анатолія Свидницького»).

«Іліада» – Йдеться про здійснений С. Руданським у 1860-x роках переклад поеми Гомера «Іліада». Уривки перекладу друкувалися в журналі «Правда» в 1872, 1875, 1876, 1877 рр.

«Війна жаб з мишами». – 1869 р. С Руданський переклав старогрецьку пародію на гомерівський епос «Батрахіомахію». У примітці до статті А. Кримського «Про рукописи Руданського, про їх відносини між собою та про поетові листи» («Житє і слово», 1895, кн. 5, с. 265), І. Франко писав:

«Я бачив його [тобто автограф перекладу. – Ред.] 1886 р. у д. Трегубова в Києві, він же був ласкав зладити для мене копію того рукопису…».

…два томи його рукописних творів… – У статті «Про рукописи Руданського, про їх відносини між собою та про поетові листи» А. Кримський писав:

«Рукописи всіх неопублікованих творів Руданського, які вважалися досі загубленими, тепер лежать у мене: мені їх передав шан[овний] проф. Павло Гн. Житецький» («Житє і слово», 1895 , кн. 5, с. 261).

Опубліковані у виданні: Руданський С. Твори, т. 1 – 7. Львів, 1895 – 1903.

Рудченко Іван Якович (псевдонім Іван Білик; 1845 – 1905) – український письменник, критик і фольклорист.

…пр життєпис сього… писателя також ніхто не подумав. – Б. Познанський надіслав для «Зорі» матеріал «До біографії Степана Руданського», надрукований у «Зорі», 1886, № 8.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 21 – 22.