Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

14.03.1886 р. До Б. С. Познанського

Львів Львів, д[ня] 14 н[ового] с[тилю] марта, 1886

Високоповажний добродію!

Винуватий я перед Вами, що не сповістив Вас про одержання Вашої многоцінної праці, за котру в імені редакції наперед складаю Вам сердечну подяку і котру ми в «Зорі» почнемо печатати, як скоро тільки найдеться трохи вільного місця, т. є. найдальше з початком апріля місяця. Не гнівайтесь, будьте ласкаві, що я зараз же не одповів Вам, будучи завалений всякими роботами й турботами, а надто ще потроху недужий.

«Зорю» Вам обіщались вислати, і, оскільки знаю, кожний н[оме]р висилають правильно, диво дивне, що не доходить. Та вона не тільки до Вас не доходить; майже від усіх укр[аїнських] абонентів раз у раз доходять до нас листи, що не получають н-рів. Зараз же нині я скажу, щоб вислано Вам всі н-ри вдруге. Листи Ваші всі я одержую, як-небудь вони адресовані, так і, будьте ласка, адресуйте по-нашому, а не по-німецьки.

Не знаю, чи не надужию Вашої доброти, коли передам Вам одне запитання: чи не могли б Ви розказати дещо про Митра Олельковича, що написав був у «Основі» кілька цікавих оповідань. Тут видаються тепер ті оповідання осібною книжечкою, то пожадані були б і звістки про автора. Так само пожадані були б звістки і про Руданського, Ан. Свидницького і В. Коховського. Коли б змога і воля Ваша, то будьте ласкаві написати, що знаєте про тих людей, або до кого б нам удатися за звістками про них.

Щире спасибі Вам за прислану в листі строфу з поезії Руд[ансько]го; вона буде поміщена в тексті тої поезії, що увійде в повне видання його віршів, котре також тепер у нас печатається осібною книжечкою.

Одтиски з Вашої праці будуть зроблені. Прийміть, ласкавий добродію, поклін і щире поздоровлення од

Вашого Івана Франка.


Примітки

Вперше надруковано: «Радянське літературознавство», № 19. К., 1957, с. 128.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 103).

…одержання Вашої многоцінної праці… – Йдеться про статтю Б. Познанського «Весна в українському селі», надруковану в «Зорі», 1886, № 7, 8.

…чи не могли б Ви розказати дещо про Митра Олельковича… – Відомості про маловідомого українського письменника Митрофана Миколайовича Александровича (Митра Олельковича; бл. 1840 – 1881) Б. Познанський надіслав І. Франку в листі від 9 (21) березня 1886 р. (ІЛ, ф. 3, № 1608, арк. 219). Надруковані в «Зорі», 1886, № 8.

Коховський Всеволод Порфирійович (1835 – 1891) – український письменник і педагог демократичного напряму, друкувався в журналі «Основа», автор повісті «Пан-народолюбець» (1870).

…спасибі Вам за прислану в листі строфу з поезії Руд[ансько]го… – У листі від 31 січня (12 лютого) 1886 р. (ІЛ, ф. 3, № 1608, арк. 74) Б. Познанський навів строфу вірша С. Руданського «Над колискою», пропущену при друкуванні в «Зорі»:

Приведуть тебе у присутствіє,

І почнуть тебе пани з дохтором.

Мов коня, оглядати.

…повне видання його віршів… – І. Франко має на увазі «Поетичні твори Степана Руданського», Львів, 1886 (накладом Євгена Олесницького), де були вміщені всі надруковані на той час у журналі «Зоря» поезії С. Руданського. Надіслана Б. Познанським строфа надрукована на с. 23 даного видання.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 42 – 43.