Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

8.02.1886 р. До М. П. Драгоманова

Львів

Ласкавий добродію!

Шлю гроші з рук того ж товариша, що й лист нині висланий, 250 карб. передачі, а 10 за книжки, про котрі в листі написано.

Приятелі Ваші, від котрих я вислав Вам перед трьома днями листа, полишили у мене для Вас деякі книги й ноти Лис[енка] (а іменно ілюстровані «Гайдамаки» і Молчановського «Очерк известий о Подольской земле»), сими днями їх і зашлю.

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 157.

Датується за змістом на підставі згадки про «лист, нині висланий», який І. Франко надіслав М. Драгоманову 8 лютого 1886 р.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1355).

…ілюстровані «Гайдамаки»… – Йдеться про видання поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки» (Спб., 1886) з ілюстраціями українського художника Опанаса Георгійовича Сластіона (1855 – 1933).

Молчановський Никандр Васильович (1858 – 1906) – український історик, друкував статті в журналі «Киевская старина». – Йдеться про працю: Н. В. Молчановский. Очерк известий о Подольской земле до 1434 г. К., 1885.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 24 – 25.