Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

14.02.1886 р. До О. Ф. Хоружинської

Львів Львів, д[ня] 14.ІІ 1886

Дорога Олічка!

Посилаю на Ваші руки моє метричеське свідоцтво і прошу Вас передати його Є[лисею] К[іпріяновичу]. Здається мені, що воно не вистарчить і що справді треба буде старатись о посвідчення, що я не жонатий, хоча й і сам не знаю, в кого такого посвідчення просити. Ну, та се біда невелика – розпитаюсь у наших юристів. По Вашім від’їзді щось таке зо мною сталось, що й сам не знаю. Немовби мені половину життя взято, такий я почувся слабий, безсильний і безвладний. Се, мабуть, була натуральна реакція після тої несподіваної і великої радості, яку Ви вчинили мені своїм приїздом.

Як я Вас люблю, Олічка! Як гаряче бажаю я бачити Вас щасливою! Одного тільки боюсь, щоб щастя не вбило мене. Ну, та, може, се тепер тільки хвилеве ослаблення так говорить з мене, а швидко оп’ять всі сили прийдуть в рівновагу. Вчора дістав я листа від п. Федоровича, що належить до крайової комісії для домашнього промислу, в котрім він, навіть без моєї просьби, обіцяє мені доложити всіх сил і старань, щоб виробити мені місце при тій комісії. І з інших боків запевнено мені протекцію, також без моєї просьби, ну, та про се буде час балакати, коли діло до ладу дійде.

Напишіть мені, як Ви їхали, чи здорові вернули додому і в якому стані застали все в Києві. На лист, котрий Ви привезли, ще й досі нема одповіді, а скоро тільки буде, я постараюсь передати її через Ваші руки.

Будьте ласкаві переказати Є. К.

1) щоб звістив мене, чи буде написана стаття про Шевченка, о котру я просив в попередньому листі або чи взагалі можемо надіятись чого-небудь про Шевченка для ювілейного номера?

2) що я запренумерував «Зорю» для нього і для В. Б. Антоновича з грошей, давніше мені переданих; кому більше пренумерувати – не знаю і прошу о адреси.

Вас же прошу, коли Вам се буде можливо, роздобути мені ось які книжки, за котрі постараюсь Вам переслати гроші зараз же, скоро тільки звістите мене про їх ціну:

1) «Русский архив», 1882, книга 2.

2) А. Н. Веселовского «Малорусские думы и великорусские былины».

А. Н. Веселовский. «Разыскания в области русского духовного стиха» (у мене є номери II – X, отже, коли б могли найти № 1 або коли б вийшли дальші н-ри XI і пр.).

А. Н. Веселовского «Заметки по литературе и народной словесности» (у мене є випуск І з р. 1883, – отже, роздобудьте дальші, які вийшли).

А. Н. Веселовського «Вилла Альберти».

3) Славянский сборник, т. II.

4) «Журнал Министерства нар[одного] просвещения» (1875 р. Апрель, май; 1876 р. Февраль, март, апрель, июнь; 1877 р. Февраль, май; 1876 р. Апрель; 1880 р. Апрель).

5) Тихонравов. «Памятники отреченной русской литературы».

6) Порфирьев. «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях (исследования и тексты)».

7) «Дело» (петерб[урзьке] з року, мабуть, 1873, стаття М. Т[олмач]ова про Галичину, не знаю котрі номери.

8) «Новь», кн. 1 (стаття о Котляревськім).

Видання Тихонравова і Порфир’єва дуже мені потрібні, та, здається, дуже дорогі, то й розпитайте поперед всього їх ціну, а відтак напишіть мені.

Мабуть, в новім «Историческом вестнике» є якась цікава стаття про Україну. Коли справді цікава, то дістаньте. Оце поки що і все.

Засилаю Вам сердечне поздоровлення і стискаю Вашу руку.

Ваш Іван.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1, Іван Франко. К., 1956, с. 421.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1606, с. 153 – 155).

По Вашім від’їзді… – О. Хоружинська разом з сестрою А. Трегубовою перебувала у Львові 5 – 10 лютого 1886 р.

Федорович Владислав Іванович (1845 – 1917) – український громадський діяч, у 1873 – 1876 рр. голова товариства «Просвіта», син Івана Федоровича.

…стаття про Шевченка… – Мабуть, І. Франко замовляв Є. К. Трегубову статтю для «Зорі». Така стаття в «Зорі» надрукована не була.

«Русский архив» – історико-літературний збірник. Виходив у Москві в 1863 – 1917 рр. Друкував в основному матеріали з російської історії XVIII – XIX ст.

«Журнал Министерства нар[одного] просвещения» – орган Міністерства народної освіти. Виходив у Петербурзі в 1834 – 1917 рр. Публікував статті з усіх галузей науки, рецензії на наукові праці та художні твори.

Тихонравов Микола Савич (1832 – 1893) – історик російської літератури, археограф, академік (з 1890 р.). Йдеться про вид.: Памятники отреченной русской литературы, т. 1 – 2, Спб., 1863.

Порфир’єв Іван Якович (1823 – 1890) – історик російської літератури. Йдеться про його працю «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях» (Казань, 1872).

«Дело» – російський літературно-політичний журнал демократичного спрямування. Видавався в Петербурзі в 1866 – 1888 рр.

…стаття М. Т[олмач]ова про Галичину… – Йдеться про статтю М. Драгоманова «Литературно-общественные партии в Галиции (Эпизод из истории русско-славянских отношений)» («Дело», 1881, № 9, с. 84 – 116. Підпис «Турист»). М. Толмачов – один з псевдонімів М. Драгоманова.

«Новь» – російський літературно-науковий журнал. Видавався в Петербурзі в 1884 – 1898 р.

«Исторический вестник» – російський історичний і літературний журнал. Видавався в Петербурзі в 1880 – 1917 рр.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 29 – 30.