Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

26.10.1893 р. До В. Ю. Охримовича

Львів Львів, ул. Глибока, № 7 26/X 93

Дорогий друже!

Після нашої останньої розмови я й не думав, що мені прийдеться так швидко писати до Вас і просити Вас в співробітники нового видання. А діло склалося таке, що тут один чоловічок обіцявся дати наклад на журнал літературно-етнографічний під моєю редакцією. Остаточно стало так, що журнал має виходити раз на два місяці книжками в об’ємі 10 аркушів кожна і обнімати має белетристику оригінальну і переводну, праці по історії загальній і нашій, історії літератури, критику, хроніку наукову і фольклористику (розправи, матеріали і хроніку). Перша книжка має вийти 1 н[ового] с[тилю] січня.

Просячи Вас у співробітники сього видання, я думаю, що ані моя особа яко редактора, ані напрям видання не будуть Вам такі антипатичні, щоб Ви чулися змушені відмовити. Щодо праць, які були б мені пожадані, то я не буду Вам давати ніяких вказівок. Позволю собі тільки запитати, що Ви колись споминали мені про свою (задуману чи зроблену вже) працю про Шевченка. Коли вважаєте можливим дати її для «Живого слова» (так, мабуть, буде називатися журнал), то присилайте вже для першої книжки.

Остаточно можете тут друкувати й дальші розділи своєї праці про пісні й обряди весільні, коли не гадаєте друкувати їх в «Этногр[афическом] обозр[ении]». Та в такім разі добре було б дати бодай короткий (а можна й довший) реферат з обох досі надрукованих глав.

На днях вийде книжка моїх віршів, і я вишлю Вам один екземпляр. Добре б було, якби Ви схотіли написати про них чи коротку, чи довшу рецензію для мойого журналу. А може, воно не випадає друкувати в своїм журналі рецензію на свої вірші? Міркуйте, як знаєте Коли будете у Львові?

Цілую Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Українське літературознавство». Іван Франко. Статті і матеріали, вип. 1. 1966, с. 151.

Подається за автографом (Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР, ф. 661, п. 150, арк. 1 – 2).

…просити Вас в співробітники нового видання. – В. Охримович погодився співробітничати в журналі «Житє і слово» і друкував там свої праці з фольклору.

«Этнографическое обозрение» – періодичне видання «Этнографического отдела императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при Московском университете». Виходило у Москві чотири рази на рік у 1889 – 1916 рр.

Остаточно можете тут друкувати й дальші розділи своєї праці про пісні й обряди весільні… – Йдеться про дослідження В. Охримовича «Значение малорусских свадебных обрядов и песен в истории эволюции семьи: I. Матриархат» («Этнографическое обозрение», 1891, кн. 11, № 4; 1892, кн. 15, № 4).

Добре було б, якби Ви схотіли написати… рецензію для мойого журналу. – I. Франко мав на увазі свою збірку «З вершин і низин», яка у цей час вийшла у Львові. Рецензія В. Охримовича невідома.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 429.