Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

21.11.1893 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, ул. Глибока, ч[исло] 7 21.XI 93

Вельмишановний добродію!

Пишу Вам коротко, бо часу мало і очі болять.

«Будду» і «Матеріали» до іст[оричних] віршів одержав, – спасибі Вам. «Матеріали» вже складаються, та тільки я, хотячи в першій книжці дати якнайбільшу різнорідність матеріалів, мусив поділити першу часть надвоє і дати в першій книжці тільки самі різдвянські вірші і «Радість святих» (до сеї останньої я додав ще один варіант з року около 1780, по моєму рукопису). Ціла часть 1 забрала би около 2 аркушів друку, а се було б по моєму розрахунку, з місцем неекономно.

Статтю про Будду думаю також помістити всю в 1 кн[ижці], а до другої лишити буддизм. За казки угорські щиро дякую, – підуть усі в 1 кн. Ваша сестра обіцяє також щось до 1 кн., та досі не прислала. Щурат дав обширний реферат про працю Вовка о укр[аїнських] піснях і звичаях весільних.

Свого «Варлаама» початок я відібрав від Тов[ариства] ім. Шевч[енка] і дам також у 1 кн. журналу, а Товариству дав «Вишенського». Впрочім, журнал друкую в Ставропігії, де можна друкувати й ноти (при піснях).

Главу моєї дисертації про «Притчу о багатих» швидко перепишу і вишлю.

Ви колись займалися «лицарськими відголосами в укр. піснях» і згадували там також пісню про Гребенюшку, Кременюшку і т. ін. Коли не думаєте посвятити тій пісні спеціальної роботи, то, може б, могли відступити мені свій матеріал? У мене є зібрані всі друковані її варіанти і кільканадцять рукописних, а надто варіант польський.

Первовзір її я вбачаю в середньовіковій поемі «Маї і Беафлор» (франц. і нім.) і вийшовшій з неї народній книзі про «терпливу Єлену», та тільки кінець нашої пісні до змісту сих творів не підходить. Може, у Вас є які чеські або інші варіанти, котрі б пояснювали нашу пісню? Звісно, і наша пісня, і середньовікові поеми та повісті черпали з народних казок про лиху свекруху. Може, в тих казках треба шукати первовзору нашої пісні? Мені б се якось не видавалося правдоподібним, і я клонився б до того, щоб шукати для нашої пісні жерела зовсім літературного. Тема дуже інтересна.

Чи не могли б Ви для 1 кн. написати мені коротенький бібліографічний огляд болгарських видань літературно-наукових? Дуже був би Вам вдячний. А може б, д-р Шишманов був ласкав се зробити, коли Вам ніколи?

Даруйте, що, може, надоїдаю, та я хотів би зробити 1 книжку справді оказовою.

Щиро здоровлю Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 430 – 431.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1445).

«Будду» і «Матеріали» до історичних віршів одержав… – Йдеться про надіслану М. Драгомановим пращо французького індіаніста Леона Фера «La grande Encyclopédie, inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts» (Paris, 163-rne livraison), статті з якої у перекладі І. Франка під назвою «Будда і буддизм» надруковані в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 1, 2, 4, 5, а також працю М. Драгоманова «Матеріали до історії українських віршів», надруковані в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 1, 3, 4, 5, 6.

Ваша сестра обіцяє… – У журналі «Житє і слово», 1891, кн. 2, була опублікована «Колядка про дівчину-воячку» з післямовою І. Франка, надіслана Оленою Пчілкою.

Свого «Варлаама»… дам також у 1 кн. журналу… – Йдеться про докторську дисертацію І. Франка «Варлаам і Йоасаф, старохристиянський духовний роман і його літературна історія», яку він мав намір надрукувати в журналі «Житє і слово». Праця друкувалася в ЗНТШ в 1895 – 1897 рр.

Ви колись займалися «лицарськими відголосами в українських піснях».., – Йдеться про працю М. Драгоманова «Отголоски рыцарской поэзии в русских народных песнях. Песни о «Королевиче», опубліковану в «Записках Юго-Западного отделения императорского русского географического общества», т. 2, К., 1874.

Чи не могли б Ви для 1 кн. написати мені коротенький бібліографічний огляд болгарських видань… може б, д-р Шишманов був ласкав се зробити… – Такі огляди М. Драгоманова та І. Шишманова у кн. 1 журналу «Житє і слово» не друкувалися.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 435 – 436.