Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

19.12.1893 р. До М. І. Павлика

Львів Львів, 19/ХІІ 93

Дорогий друже!

За гроші, хоч спізнені, спасибі! Шлю Вам огляд політичний – мудрішого годі було щось написати. Що се у Вас так глухо?

Матеріали, переслані через Васил[евського], дістав і переглянув. Крім казок, небагато буде здатного для мене, та все-таки дещо є.

Книжки на днях вишлемо. Д-рові Кульчицькому прошу переказати, що моїх віршів в коміс йому прислати не можу, бо вже їх не маю. Можу, впрочім, переказати книгареві, щоб йому їх вислав. Та коли він хоче розпродувати, то передайте йому ті екземпл[яри], що є у Вас.

«Вишенського» я передав Тов[ариству] ім[ені] Шевченка, притиснений довгом, котрий у них маю, мені обіцяли за нього заплатити.

Цілую Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1534).

Шлю Вам огляд політичний… – Йдеться про статтю «Політичний огляд» («Народ», 1893, № 23 – 24).

Матеріали, переслані через Васил[евського], дістав… – Очевидно, йдеться про фольклорні матеріали, надіслані для журналу «Житє і слово». Стаття Л. Василевського «Із фольклорного руху в Західній Європі» була надрукована у цьому журналі (1894, кн. І).

Д-рові Кульчицькому прошу переказати, що моїх віршів в коміс йому прислати не можу… – У листі від 11 грудня 1893 р. з Коломиї український громадський діяч і економіст Олександр Кульчицький (1860 – 1938) писав, що чекає від І. Франка 10 примірників збірки «З вершин і низин», які він міг би продати (див.: ІЛ, ф. 3, № 1609, с. 247).

«Вишенського» я передав Товариству імені Шевченка… – Йдеться про працю І. Франка «Іван Вишенський і його твори» (Львів, 1895).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 441.