Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

7.12.1893 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, 7/ХІІ 93

Вельмишановний добродію!

Даруйте, що опізнився з відповіддю на Ваш лист з 12/24 нов., але дуже був зайнятий, і в додатку очі болять.

Ваша стаття про «Хартії» піде, звісно, в 1 кн[ижці], хоча я досі здержуюся з її друкуванням, не маючи кінця того, що має прийти до 1 кн. Тепер друкується «Будда» (кінець 5 і початок 6 листа), а по нім приходить черга на Вашу статтю. Я надіюсь, що нині або завтра дістану решту, обіцяну Вами. Початок дуже інтересний.

Посилаю Вам 3 лист друкований, з Вашими віршами; з нього побачите формат журналу і переконаєтесь, що я не дуже-то дроблю статті. Віршів більше годі було дати, – се тяжка страва для наших людей. Та все-таки я надіюсь скінчити їх у 3 книгах. Трохи забагато місця займає «Роланд», та я хотів би виперти його у 4 кн., щоб дати ще опісля переклад Софоклового «Едіпа-царя», що лежить у мене майже готовий.

З моїм «Варлаамом» приходиться задержатися до дальшої книжки. Для 1 кн. дав Бігеляйзен реферат із Группе про нові напрями в міфології, – реферат трохи сухий, без власної філософії, та надіюсь, що буде добрий. В 1 кн. він пішов увесь, так що в 2 можна дати Коскена. Чи не варто б перекласти вступну главу Компаретті з його книги про «Калевалу» «про нові досліди над національними епопеями»? Се могло б піти за Коскеном і також умістилось би в одну книгу. До того можна б нав’язати реферати з праці Серенсена над сербським епосом і Житецького над нашими думами.

З правописом нашим Ви не мучтеся. Пишіть, як Вам до вподоби, адже й так Ваші рукописи треба переписувати, бо наші наборщики не вміють їх читати і роблять таку масу помилок, що хоч святих із хати виноси

Сестра Ваша досі нічого мені не прислала, хоч сама просила, щоб непремінно якась її робота була в 1 кн. А у мене нема часу багато листів писати, от я й жду. Взагалі з Росії для 1 кн. нічогісінько, крім двох віршиків Одарки Романової.

Сестра Ваша писала мені, що, бувши в Києві, говорила старим громадянам про мій журнал, так вони рішуче одказались чим-небудь його запомагати. Звісно, се вона говорила без моєї просьби, і я згори знав, що не інакше воно буде. Та бог з ними, чень якось обійдемося, а по крайній мірі 1 рік журнал піддержимо. А там уже нехай буде, що буде.

Щиро здоровлю Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 433 – 434.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1446).

Ваша стаття про «Хартії» піде, звісно, в 1 книжці… – Стаття М. Драгоманова «Старі хартії вільності» надрукована у журналі «Житє і слово», 1894, кн. 1, 2.

Посилаю Вам 3 лист друкований, з Вашими віршами… – Мається на увазі праця М. Драгоманова «Матеріали до історії українських віршів», яка друкувалася в «Житі і слові» протягом 1894 – 1895 рр.

…дати ще опісля переклад Софоклового «Едіпа-царя»… – Переклад трагедії давньогрецького драматурга Софокла «Едіп-цар» надрукований у журналі «Житє і слово», 1894, кн. 3 – 5.

Для 1 кн. дав Бігеляйзен реферат із Группе про нові напрями в міфології… – Йдеться про реферат Г. Бігеляйзена «Нові напрями в дослідах міфологічних», надрукований у журналі «Житє і слово», 1894, кн. 1. У статті Г. Бігеляйзен розглядає серед багатьох праць, присвячених міфології, і дослідження Отто Группе «Die griechischen Culte und Mythen» (1887). Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 4028.

Группе Отто-Фрідріх (1804 – 1876) – німецький філософ і поет, професор логіки та філософії в Берліні. Автор праць з історії філософії і мистецтва Греції.

…в 2 можна дати Коскена. – Йдеться про статтю Е. Коскена «Les origines des contes européens», переклад якої здійснила дружина М. П. Драгоманова Людмила Михайлівна. Сам М. Драгоманов написав до неї примітки. І. Франко мав намір опублікувати її в журналі «Житє і слово» (див.: Матеріали, с. 427).

Чи не варто б перекласти вступну статтю Компаретті з його книги про «Калевалу»… – Йдеться про працю італійського філолога Доменіко Компаретті (1835 – 1927) «Der Kalewala oder die traditionelle Poesie der Finnen» (Halle, 1892). Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 1192. Для журналу «Житє і слово» не була перекладена.

…реферати з праці Серенсена… – Мається на увазі праця шведського вченого А. Серенсена «Beitrag zur Geschichte der Entwicklung der serbischen Heldendichtung», надрукована в журналі «Archiv für slavische Philologie», 1892, т. 14.

…з праці… Житецького над нашими думами. – Йдеться про працю П. Г. Житецького «Мысли о малорусских думах» (К., 1893).

Сестра Ваша досі нічого мені не прислала… – У журналі «Житє і слово», 1894, кн. 2, були опубліковані переклади віршів В. Гюго, здійснені Оленою Пчілкою, та «Колядка про дівчину-воячку».

Взагалі з Росії для 1 кн. нічогісінько, крім двох віршиків Одарки Романової. – Вірші Одарки Романової в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 1, не були надруковані.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 439 – 440.