Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

13.11.1893 р. До М. І. Павлика

Львів 13/ХІ 93

Дорогий друже!

В суботу посла[в] Вам кінець статті про Коллара, не рекомендувавши (бо був бідний на гроші!), а тепер шлю початок статті про віче мазурське і дві дрібні замітки. До замітки «А хто виграв?» прийде ще цитат з «Czasu», котрий будете ласкаві вставити під знак √. Пришлю його завтра разом з кінцем статті про віче.

Будьте ласкаві донести мені:

1) чи дістали Коллара?

2) чи і коли буде віче в Снятині, щоб я міг завідомити о тім Шарка, котрий збирався на нього поїхати.

Заразом будьте ласкаві:

3) вислати тому ж Шаркові на мій рахунок і екземпляр польського патенту (Адрес: Maciej Szarek. Brzegi, p[owiat] Wieliczka).

Коли продалося що-небудь із моїх книжок, то будьте ласкаві по струченні коштів прислати мені гроші, бо-сьмо сими часами дуже бідні. Буває так, що «Kurjer» zaliczki не може дати і сидимо дома без цента – і жінка починає плакати.

Посилаю Вам кілька проспектів журналу. Заохочуйте людей, щоб пренумерували, може б то, далося удержати, принаймні щоб не прийшлося нам доплачувати, бо се б нас зарізало. Заразом прошу Вас о деякі матеріали. Там десь у Вас має бути збірка казок Філ[арета] Колесси. Найдіть і пришліть. Казки мені особливо пожадані. Цілую Вас.

Іван Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1532)

…Дві дрібні замітки. – Очевидно, йдеться про статті «А хто виграв?» («Народ», 1893, № 22) та «Політичний огляд» («Народ», 1893, № 23 – 24).

…чи і коли буде віче в Снятині… – Про віче у Снятині відомостей немає.

Шарко (Шарек Мацей; 1826 – 1904) – польський діяч селянської партії «Stronnictwo ludowe», самодіяльний поет.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 434 – 435.