Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

24.12.1893 р. До А. Ю. Кримського

Львів Львів, 24/XII 93

Дорогий друже!

Даруйте, що так рідко пишу Вам. Зайнятий дуже, ще й очі болять.

З передруком Вашого «Захарка» треба трошки підождати. Коли хочете, то я візьму його до одної з дальших книжок «Житя і слова». Ви забули про мене для першої книжки, а дуже жаль! Нічого українського в ній нема, так що я боюсь, що для українців вона покажеться зовсім неінтересною. Сими днями вона вийде.

Чи зможете для другої книжки дати мені портрет і факсиміле підпису Тихонравова і його біографію? Я дуже Вас о се прошу.

Коли б через Сперанського могли дістати «Калік перехожих», то вжийте на їх закуплю тих 6 руб., що Вам лишилося до передплати «Ж[итя] і сл[ова]», а я тут внесу за Вас (бо наклад журналу не мій, значить, передплатні гроші треба складати по рахунку).

І ще одно! Чи не могли би Ви роздобути в моск[овском] «Общ[естве] любителей русс[кой] письменности» статтю Максимовича «Воспоминание о пребывании в Москве Мицкевича» і переписати або перекласти її дослівно для «Ж. і сл.». Велике б Вам за се було спасибі.

Жінка моя просить Вас купити і прислати їй фунт чаю на 3 руб. То в такім разі здержтеся з «Каліками»!

Що ж з рецензією на мої вірші? Чи знаєте, що в галицьких газетах досі ані словечка про них? Добре ще, що «Зоря» хоч бібліографічну звістку дала, а «Діло» й того не дало. Я цікавий хоч приватно почути Вашу думку про них, коли вже з критикою якось не маю щастя.

Стискаю Вашу руку.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

вперше надруковано: Твори, т. 20, с. 498 – 499.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 61).

Ви забули про мене для першої книжки… – Очевидно, А. Кримський довго не надсилав обіцяних матеріалів для першої книжки журналу «Житє і слово».

Чи зможете для другої книжки дати мені портрет і факсиміле підпису Тихонравова і його біографію? – У листі від 31 грудня 1893 р. А. Кримський писав, що надіслав І. Франкові кліше автографа М. Тихонравова (див.: Кримський А. Твори в 5-ти т., т. 5, кн. 1, с. 314). Портрет М. Тихонравова з автографом був вміщений у журналі «Житє і слово», 1894, кн. 1.

…статтю Максимовича «Воспоминание о пребывании в Москве Мицкевича»… – Йдеться про тези доповіді М. О. Максимовича на засіданні «Общества любителей российской словесности» при Московському університеті в 1858 р.

Що ж з рецензією на мої вірші? – Даних про рецензію А. Кримського на збірку «З вершин і низин» немає.

…«Зоря» хоч бібліографічну звістку дала… – В журналі «Зоря», 1893, № 11, с. 223, вміщено досить широке повідомлення про друге видання збірки «З вершин і низин».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 441 – 442.