Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

22.11.1893 р. До А. Ю. Кримського

Львів Львів, ул. Глибока, № 7 22/XI 93

Дорогий друже!

Щире спасибі Вам за лист і вказівки, з котрих скористаю. Шлю Вам пару проспектів. Напишіть, чи дістали комплект моїх віршів?

З Вашою новелою «Сирота Захарко» поки що треба здержатися, – се мені сказали в прокураторії. Коли буде можна, то якось її вир[в]емо. Впрочім, у нас її кількадесять (ок[оло] 50) екземплярів розійшлося.

Для 1 кн[ижки] «Житя і слова» просив би я Вас написати коротко про Румянцевський музей, його історію, його колекції, бібліотеку, рукописи і їх каталоги і т. ін. – взагалі все, що може інтересувати публіку. Думаю, що роздобути відомості про се Вам не буде трудно на місці. Особливо звертайте увагу на все, що доторкається до історії України.

Для другої кн. я буду Вас просив (крім NB перекладів і белетристики, що завсігди можете слати) о біографію Тихонравова, його портрет і підпис, бо хотів би дати його портрет на чолі 2 книжки (по нагоді його ювілею). В першій кн. піде портрет Драгоманова. Так Ви, будьте ласка, постарайтесь о сю біографію з докладним списком бібліографічним (опять з піднесенням, чим цінні праці Т[ихонраво]ва для історії літ[ератури] Южної Русі).

Щодо перекладів билин, котрі можуть піти аж у 2 кн., я ще з Вами порозуміюся.

Цілую Вас сердечно.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Лист до А. Ю. Кримського (1893 р.)

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 60).

…спасибі Вам за лист і вказівки… – У своєму листі від 26 жовтня 1893 р. А. Кримський радив І. Франкові звернутися до Б. Грінченка, родини Косачів (Олени Пчілки, Лесі Українки, Михайла Обачного), М. Дикарєва та інших як майбутніх авторів новоутвореного журналу «Житє і слово» (див. Кримський А. Твори в 5-ти т., т. 5, 1973).

Для 1 книжки «Житя і слова» просив би… – стаття «Про Румянцевський музей у Москві і його рукописи» надрукована в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 3, с. 402 – 417; кн. 5, с. 265 – 270.

Для другої кн. я буду Вас просив… о біографію Тихонравова… – Статтю про М. С. Тихонравова І. Франко написав сам і надрукував у журналі «Житє і слово», 1894, кн. 2.

Щодо перекладів билин… я ще з Вами порозуміюся. – Перекладів російських билин А. Кримський не зробив, проте в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 3, надрукував рецензію на «Русские былины старой и новой записи. Под редакцией акад. Н. С. Тихонравова и проф. Вс. Ф. Миллера» (М., 1894).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 437 – 438.