Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

27.09.1893 р. До М. І. Павлика

Львів 27/IX 93

Дорогий друже!

Шлю Вам початок наукової хроніки, котру хотів би вести систематично. На днях пришлю так само заложений початок хроніки літературної (про Хиляка) і кінець статті про Коллара. Початок роману вислав. Я думаю, що роман може йти замість того піваркуша, котрий Ви додаєте до двох арк[ушів] при кожнім н[оме]рі, а то забагато буде. Я радив би також конче видати н-р 19 осібно від 20-го, хоч би тільки в півтора аркуші або в 2. Опізнення вийде невелике, а старий виразно того жадав, щоб не видавати номерів подвійних.

З Козакевичем будьте осторожні. Перша його стаття ще ввійде, та на його теоретичні міркування треба вважати, щоб не попасти в таке, як з Бачинським.

Ваша замітка про статтю Василевського трохи незручна: допрошуючися острішого суду, Ви ставите його в незручнім положенні супроти редакції, котра його статтю друкує, і даєте в руки оружжя противникам нашого руху, що ось, мовляв, і самі радикали не вірять тим похвалам, які їм розписано в статті. Такі речі пише[ть]ся в інтимних листах, але не публічно.

Гроші дістав. Цілую Вас.

Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1523).

Шлю Вам початок наукової хроніки… – Йдеться про статтю І. Франка «З поля нашої науки» («Народ», 1893, № 19-20).

На днях пришлю… початок хроніки літературної (про Хиляка)… – Володимир Гнатович Хиляк (літературний псевдонім Ієронім Анонім; 1843 – 1899), уніатський священик, письменник «москвофільського» напряму. Відомостей про хроніку, написану Франком, немає.

…кінець статті про Коллара. – Йдеться про закінчення статті «Слов’янська взаємність в розумінні Яна Коллара і тепер», надіслане пізніше і надруковане в журналі «Народ», 1893, № 23-24.

Початок роману вислав. – Йдеться про повість «Для домашнього огнища».

З Козакевичем будьте осторожні. – У листі до М. Драгоманова від 23 серпня 1893 р. М. Павлик писав, шо до співпраці у «Народі» він хоче запросити свого давнього знайомого і товариша поляка Яна Козакевича (див.: Переписка, т. 7, с. 281).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 417 – 418.