Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 11.1893 р. До В. Г. Щурата

Поч. листопада 1893 р. Львів

Дорогий друже!

Посилку Вашу дістав, і щире Вам за неї спасибі. «Роланда» надіюсь пустити всю пайку в першій книжці. О відбитку будьте спокійні. Просіть Колессу, щоб прислав до першої книжки дещо зі своїх віршів.

Крушинському щиро дякую за його готовність уділити мені листи В.Шашкевича і прошу його зробити се не гаючись, може б, дещо могло ввійти ще до першої книжки. Я написав би йому сам, якби знав його адрес.

За радою Др[агоман]ова титул журналу змінюю на «Житє і слово». Др[агоман]ов обіцяв багато інтересного матеріалу.

Драма моя ще не йшла на сцені, і не знати, коли піде: досі ще покутує на цензурі в намісництві.

Поема італіанська про «Boccadoro» є видана в книжці A.d’Ancona «Poemetti popolari italiano». Bologna, Zanichelli, 1889.

Про «Мелюзіну» маєте зведену літературу у Liebrecht’a. «Gervasius von Tilbury, Otia imperialia», 4, 65 – 66; Grässe. «Die grossen Sagenkreise des Mittelalters», 382, і далі.

Найновіша спеціальна праця є: L. Desaivre. «La legende de Mélusine Niort», 1885; про неї «Litteraturblatt für germanische und romanische Philologie», 1887, 346.

Про «Мелюзіну» на слов’янськім грунті гл[яди]: Пыпин. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских, 230 – 233, де й бібліографія.

Чи не була б для Вас можлива річ визичити для мене з університетської бібліотеки «Dichtungen des deutschen Mittelalters, herausgegeben von Vollmar, Massmann und Pfeiffer», Band 7. Я б його через тиждень звернув, а у нас є тільки 5 томів.

Як будете з Ціпсером, кланяйтесь йому від мене і просіть, щоб на гроші, котрі маю у нього, купив мені у Манца і вислав «Jahrbuch der Wiener Universität für das Studienjahr», 1892 – 93.

Роману мойого при «Народі» вийшов тільки шматочок. Пришлю Вам цілість або хоч більший кусень. Вірші на днях вишлю.

На тім кінчу сей лист і щиро здоровлю Вас і всіх знайомих.

Ваш Іван Франко.

Р. S. Перекажіть Студинському, щоби був ласкав якнайшвидше прислати мені «Архив», бо маючи намір друкувати «Вишенського» в «Записках», дуже його тепер потребую.

Ів. Фр.


Примітки

Вперше надруковано: Дослідження творчості Івана Франка. К., 1956, с. 233.

Датується за змістом на підставі згадки про те, що драма «Украдене щастя» ще не йшла на сцені (прем’єра відбулася 16 листопада 1893 р.), а також на підставі листа В. Щурата до І. Франка від 30 жовтня 1893 р. (див.: ІЛ, ф. 3, № 1606, с. 207 – 212).

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1594).

«Роланда» надіюсь пустити всю пайку… – Йдеться про початок друкування в журналі «Житє і слово» перекладеного В. Щуратом старофранцузького епосу «Пісня про Роланда».

Просіть Колессу, щоб прислав до першої книжки дещо зі своїх віршів. – У журналі «Житє і слово», 1894, т. 1, кн. І, надруковано розвідку О. Колесси «Сліди впливу В. Жуковського в поезіях Б. Залеського». Під псевдонімом «О. Ходовицький» у цьому журналі були надруковані поезії «В світ за очі» (1894, т. І, кн. 2).

Крушинському щиро дякую за його готовність уділити мені листи В.Шашкевича… – Йосип Крушинськнй (1866 – ?), на той час студент Віденського університету, надіслав І. Франкові два листи Володимира Шашкевича (1839 – 1885), українського письменника «народовського» напряму, сина Маркіяна Шашкевича, які були надруковані у журналі «Житє і слово» (1894, кн. 1).

За радою Др[агоман]ова титул журналу змінюю на «Житє і слово». – У листі до І. Франка від 17/29 жовтня 1893 р. М. Драгоманов запропонував дати таку назву замість первісної назви «Русалка» (див.: Матеріали, с. 427).

Др[агоман]ов обіцяв багато інтересного матеріалу. – Протягом 1894 та 1895 рр. у журналі «Житє і слово» була надрукована значна кількість праць М. Драгоманова.

Драма моя ще не йшла на сцені… – Йдеться про драму «Украдене щастя».

D’Ancona (д’Анкона Александр; 1835 – 1914) – італійський літературознавець, видавець багатьох пам’яток італійської літератури.

«Мелюзіна». – У цей час В. Щурат збирав матеріали для праці про середньовічну повість про Мелюзіну і просив І. Франка допомогти йому. Згадана у листі праця Ф. Лібрехта була надрукована в 1856 р. у Ганновері (Німеччина).

Grässe (Грессе Йоганн-Георг; 1814 – 1885) – німецький літературознавець і фольклорист.

«Litteraturblatt für germanische und romanische Philologie» – німецький філологічний журнал, виходив з 1880 р. у м. Гейльбронн.

Vollmar (Фольмар А. Й.; 1819 – 1877), Massmann (Масманн Г.-Ф.; 1797 – 1874), Pfeiffer (Пфейфер Ф.; 1819 – 1868) – німецькі філологи, дослідники і видавці пам’яток літератури середньовіччя.

Мани Георг-Йозеф (1808 – 1894) – австрійський видавець і книгар.

Перекажіть Студинському, щоби був ласкав якнайшвидше прислати мені «Архив…» – У виданні «Архив Юго-Западной России» (1887, ч. 1, т. 7) було опубліковано п’ять творів І. Вишенського, які потрібні були І. Франкові для його дослідження про І. Вишенського.

…маючи намір друкувати «Вишенського» в «Записках»… – Праця І. Франка «Іван Вишенський і його твори» була опублікована у Львові 1895 р. у серії «Літературно-наукова бібліотека».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 430 – 431.