Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

15.09.1893 р. До М. I. Павлика

Львів Львів, 15/ІХ 93

Дорогий друже!

Даруйте, що за клопотами перепроваджування і т. і. тільки тепер здобувся докінчити статейку для «Народу», та й то не цілу: одну частину прийшлося ще відложити до дальшого номера, щоби ще більше не опізнювати висилку. Тепер буду мати більше часу, то надіюся, що дальша праця для «Народу» піде без опізнень. Не знаю тільки, що писати, тож будьте ласкаві написати мені, про які речі було б Вам пожадано мати від мене статті. Розуміється, коли у мене найдеться предмет відповідний, я й без питання напишу Вам про нього, та поки що моя голова пустісінька.

Жінка моя трохи здоровіша. Сьогодні підемо до доктора Глюзинського, щоб сказав, що їй властиво є.

Будьте ласкаві запитати доктора Кобринського, скільки йому треба заплатити за лічення сестри. Я на днях буду в Нагуєвичах і видобуду гроші. Сестрі, мабуть, знов погіршало, та ми, виїжджаючи, не мали ніякої докладнішої відомості.

Нині ще зачну перекладати свій роман і за 1 – 2 дня вишлю Вам першу частину. Я думаю, що Ви зачніть його друкувати тепер, а з новим роком можна новим передплатникам для приманки давати видруковані вже аркушики. Вислоух уже скинувся друкування роману в «Kurjeri Lwowskim». Пошлю польський текст до «Ateneum’a».

Я живу тепер на Байках (ул. Глибока, № 7), занімаємо 3 покої з кухнею і передпокоєм на 1 поверсі, плата 30 гульд[енів]. Помешкання дуже гарне і здорове.

Бачився я з Охримовичем: мав з ним дипломатичну розмову. Скінчилася вона тим, чим і зачалася, що між нами мости зірвані, але задля яких принципіальних різниць, сього Охр[имович] не хотів чи не вмів сказати. Будзиновського бачив раз на вулиці, та ані він до мене, ані я до нього.

Де Драгоманов і що з ним чувати? Пишіть!

Цілую Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІД, ф. 3, № 1522).

…тільки тепер здобувся закінчити статейку для «Народу», та й то не цілу… – Йдеться про статтю І. Франка «Слов’янська взаємність в розумінні Яна Коллара і тепер» («Народ», 1893, № 16, 18, 21, 23 – 24).

Нині ще зачну перекладати свій роман… – Йдеться про повість «Для домашнього огнища», яку І. Франко перекладав з польської на українську мову і перший пів-аркуш якої був надрукований як додаток до журналу «Народ» (1893).

Пошлю польський текст до «Ateneum’a». – В «Ateneum’i» повість «Для домашнього огнища» не друкувалась.

…між нами мости зірвані… – Йдеться про початок розходжень, а потім і розколу радикальної партії, до якої на той час належали В. Охримович, В. Будзиновський та ін.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 414.