Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

6.11.1893 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, ул. Глибока, № 7 6/ХІ 93

Вельмишановний добродію!

На Ваш лист я можу одповісти тільки щирою подякою за Ваші добрі ради і Вашу готовність запомогти моєму виданню. Я приймаю титул «Житє і слово» і отсе завтра друкую малесенький проспект, котрий порозсилаю, між іншим, і на Вкраїну.

Щодо правописі, то я думаю ось як: матеріали етнографічні, звісно, підуть женевкою, а решта нехай іде нашою правописсю, котра мені видається найбільш упрощеним варіантом кулішівки. Лишати кожному авторові до волі його правопись не вважаю потрібним, бо се могло б довести видання до хаосу. І без того різноманітність буде, бо матеріали зі старих книг і рукописів, листи і т. ін. друковані будуть правописсю оригіналів. Про свої рукописі не журіться, адже їх тут і так треба переписувати, бо наборщики не вміють їх читати.

Посилки Вашої ще не дістав. Як дістану, то тоді й буду міг уложити план першої книжки, в котру поки що ввійде: початок мого роману «Основи суспільності», початок «Роланда» (60 тирад), перша глава «Варлаама і Йоасафа» (я дістав від Крумбахера статтю Куна, про котру Ви згадували, і перед друком своєї роботи покористуюсь нею, хоч де в чому буду спорити), а з матеріалів деякі листи Навроцького, Володимира Шашкевича та Федьковича, початок «Документів до історії 1846 року», статейка «Греко-католицька ієрархія в боротьбі з літературою і освітою в Галичині» (збірка куренд, забороняючих різні видання, читальні і т. ін.). Се все у мене готове. Друк першої книжки розпочну вже сього тижня і висилатиму Вам successive кожний видрукуваний аркуш у конверті.

На днях вислав Вам своє «З вершин і низин». Що то Ви про нього скажете?

Леся обіцяла прислати свою збірку з нотами і опис мужицької хати на Волині. Пісні купальські я бачив у неї, ще бувши в Колодяжнім, і збірка її видалась мені вельми інтересною. В усякім разі я порівняю її з тими матеріалами про Купала, які досі були друковані. Леся на зиму їде до Києва.

Ольга Петрівна ще не відписала. Кримський обіцяв перекласти вибір великоруських билин (вони у нас майже нікому не звісні) та деякі уступи з його улюбленого Фірдоусі. Живучого тут Василевського я просив зладити статтю про Ожешкову – по Хмельовському. Наші молоді радикали, Охримович і Ганкевич, хоч нібито заявили радість з нового видання, але досі нічого до нього не дали і не обіцяли. Колесса передав було свою працю про вплив Міцкевича на Шевченка, та зараз же знов відібрав. А я й рад, бо праця довжезна, а писана дуже по-школьницьки та поверхово.

От не знаю, що робити з працею О. Терлецького. Хотів би я друкувати її, та, з другого боку, боюся. Праця обширна і трохи застаріла, балакання много, а нового і вірного мало. Ще якби він хотів переробити її відповідно до теперішнього стану дискусії і повкорочувати своє балакання! Та про се з ним і говорити тяжко. А хотілось би все-таки дати його роботу, раз тому, що все-таки се перший систематичний огляд розвитку русинів від 1772 року в Галичині, а, по-друге, що в деяких частях він і тепер не стратив вартості і новини. А нарешті, може б, друкування роботи оживило й самого Остапа, вирвало його з дотеперішньої скислятини.

Ваші статті про «Старі хартії свободи» дуже б бажалося мені мати для «Житя і слова». Чи не можна б зробити так, щоб вони друкувалися і по-болгарськи, і по-нашому? Я зовсім не буду в претензії, коли болгари видрукують перші, а мені пришлють Вашу рукопись. А коли б у мене могло піти швидше, то пришліть рукопись мені на якийсь час, я перекладу і відішлю Вам назад.

Про Євангеліє Петрове була в «Preussische Jahrb[ücher]» стаття Гарнака, котра вийшла і осібною брошурою.

В усякім разі постараюсь і о книжку «Nuova Anto[logia]». Перекладати з франц[узького] і італ[ійського] прийдеться хіба мені самому. Леся згори застерігається, щоб їй ніяких робіт не накидати, бо хвора і зайнята якоюсь більшою працею белетристичною, «а більше ні в кого й питать».

До Вовка ще не писав. Дещо обіцяли чехи Ржегорж і Єлінек (що видавав «Slovenský Sbornik»); напишу ще до Полівки.

Кінчу сей лист, щоб зараз вислати. Здоровлю Вас щиро.

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 428 – 429.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1414).

На Ваш лист… – Йдеться про лист М. Драгоманова від 17 (29) жовтня 1893 р. (див.: Матеріали, с. 427).

…друкую малесенький проспект… – Йдеться про «Запросини до передплати на журнал «Житє і слово», вісник літератури, історії і фольклору» (Львів, 1893).

…матеріали етнографічні, звісно, підуть женевкою, а решта… нашою правописсю… – «Женевка» або «драгоманівка» – правопис, яким користувався з 1876 р. М. Драгоманов у виданнях і в листуванні.

…деякі листи Навроцького, Володимира Шашкевича та Федьковича… – Ці матеріали друкувалися в журналі «Житє і слово» (1894, кн. 1) під рубрикою «Із переписки наших літературних і політичних діячів» з примітками І. Франка.

…статейка «Греко-католицька ієрархія в боротьбі з літературою і освітою в Галичині»… – Ця стаття у журналі «Житє і слово» не друкувалася.

…вислав Вам своє «З вершин і низин». Що то Ви про нього скажете? – Лист-відповідь М. Драгоманова не знайдено.

Леся обіцяла прислати свою збірку пісень купальських… – У журналі «Житє і слово» в рубриці «Із уст народу» (1894, кн. 2, 3) були надруковані записи Лесі Українки «Купала на Волині» та її пояснення.

…бувши в Колодяжнім… – І. Франко побував у Колодяжному влітку 1891 р.

…просив зладити статтю про Ожешкову… – Стаття Л. Василевського «Еліза Ожешкова» надрукована в журналі «Житє і слово» (1895, кн. 4).

Хмельовський Петро (1848 – 1904) – польський історик літератури, критик, перекладач, видавець, редактор журналу «Ateneum».

…що робити з працею О. Терлецького. – Праця Остапа Терлецького «Літературні стремління галицьких русинів» була опублікована в журналі «Житє і слово» протягом 1894 та 1895 рр. під псевдонімом «Ів. Заневич».

…статті про «Старі хартії свободи»… – Йдеться про працю М. Драгоманова «Старі хартії вільності», яка була опублікована в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 1, 2.

Гарнак Адольф (1851 – 19301 – німецький історик раннього християнства, апологет протестантизму. В журналі «Житє і слово» (1894, т. 1, кн. 2) надрукована анотація його праці «Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius. I Th. Die Überlieferung und Bestand».

…постараюсь і о книжку «Nuova antologia»… – Книжка «Nuova antologia di scienze, lettere ed arti» зберігається в бібліотеці І. Франка, № 5052.

Леся… зайнята якоюсь більшою працею белетристичною… – У цей час Леся Українка працювала над оповіданням «» (див.: Українка Леся. Зібрання творів у 12-ти томах, т. 10. К., 1978).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 431 – 433.