Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

21.11.1893 р. До Ю. А. Яворського

Львів Львів, ул. Глибока, ч[исло] 7 21/ХІ 93

Дорогий друже!

Даруйте, що так пізно і так коротко відкликаюся на Ваш так щирий і гарячий лист. Я дуже зайнятий, а в додатку ще й очі болять.

Що лист Ваш мене зрадував, сього не потребую Вам і говорити, і що не задля тих компліментів, які наговорили Ви мені як поету, а головно задля того, що ми зачинаємо тісніше сходитися в принципіальних питаннях.

Щоправда, Вашої віри в єдність національну всіх русів я поки що не то не поділяю, а не відчуваю так гарячо, як Ви, – в ділах віри, як знаєте, – я маловір. Та за практично я вповні годжуся з Вами на те, що можна і слід русскому писателю, котрий має до сього личність і здатність, уживати обох рідних діалектів. Особливо для писателя-малоруса, а буває іноді конечним, і класти собі тут принципіальне non plus ultra буду писати тільки по-малоруськи або тільки по-великоруськи… значить, заклеймувати себе або в вузькім провінціалізмі, або в рівно вузькім доктринерстві.

Я щиро тішуся, що Ви хочете писати для мойого журналу, котрого проспект Ви, певно, вже бачили (посилаю в листі ще один екземпляр). Перші аркуші його вже друкуються (в Ставропігії), і для того мені було б дуже пожаданим, якби Ви поспішилися з присилкою своєї праці, щоб я міг обчислитися з місцем.

Я хотів би обернутися з просьбою о присилку деяких матеріалів, особливо виписок із старих рукописів, до проф. Калужняцького, та не знаю, як він се прийме.

А може б, Ви, коли з ним сходитеся, показали йому проспект «Житє і слово» і запитали його в моїм імені, чи можна його просити о деякі хоч дрібні причинки?

Цілую Вас щиро і поздоровляю.

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Радянське літературознавство», 1960, № 3, с. 120 – 121.

Подається за автографом (ЦНБ АН УРСР, ф. 21, № 489).

…Ваш… гарячий лист. – Йдеться про лист Ю. Яворського від 7 листопада, в якому дається висока оцінка збірки «З вершин і низин» (ІЛ, ф. 3, № 1609).

Я щиро тішуся, що Ви хочете писати для мойого журналу… – І. Франко в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 3, у рубриці «Із уст народу» надрукував три фольклорні записи Ю. Яворського.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 436 – 437.