Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

21.04.1886 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, д[ня] 21/IV 1886

Ласкавий добродію!

Послідній лист Ваш одержав, лист до Коц[овського] давно одержав і зараз же передав йому, – він збирається Вам відповідати. Про висилку Вам «Зорі» я говорив адміністратору, – чи вислали і чи висилатимуть дальше – не знаю. В 7 н[оме]рі «Зорі» редакція заявила, що статті: Коскена про казки і «Укр[аїнські] думи з 1808 р.» не будуть напечатані в «Зорі» по волі їх автора. Про «Просвіту» я й не пам’ятаю, що мав Вам одповідати, бо Ви, здається, нічого мене й не питали.

Тай кумедні ж Ваші умови, на яких Ви хочете мати зо мною яке-небудь діло! Звісно, на таких умовах «одностороннього недовір’я» ніякого діла мати не можна, і я думаю, що коли вже самі заповідаєте війну, то й воюйте собі на здоров’я.

Чи перевіз Прих[ильний] Ваш лист до братії, не знаю, бо від нього ніякої звістки у нас не було. Коли не перевіз, то я по повороті з К[иєва] з тої копії, що у мене є, спишу ще одну копію і перешлю.

Ваші листи я візьму, хоч і проти мене направлені; що ж, нехай судять люди, audiatur utraque pars. Скажу Вам тільки, що виїжджаю в четвер по святах, вечором, значиться, до того часу прошу прислати листа, а також під бандероллю, для передачі хоч по 2 прим[ірники] переднього слова «Громади», «Исторической Польши» й «Нових укра[їнських] пісень».

Бажаю Вам щасливо святкувати.

Щирий Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 180 – 181.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1362).

В 7 номері «Зорі» редакція заявила… – Йдеться про замітку «Од редакції «Зорі», в якій, зокрема, говориться:

«…оповіщаємо, що обіцяні нами в проспекті праці – Коскена про європейські казки і «Укр[аїнські] кобзарські думи з рукоп[исного] збірника 1808 р.» – по волі автора їх не будуть поміщені в «Зорі».

Ці праці М. Драгоманов обіцяв підготувати для журналу «Зоря», сповіщаючи І. Франка у листі від 7 грудня 1885 р. («…переклад статті Cosquin «Les contes populaires et leur origine»… з примітками з укр[аїнського] матеріалу і переднім словом» та збірку «кобзарських дум, зроблену ще в 1808 р.») (Матеріали, с. 136). У листі від 21 березня 1886 р. М. Драгоманов зажадав, щоб редакція «Зорі» оголосила, що ці його матеріали друкуватись не будуть (Матеріали, с. 177).

Коскен Еммануїл – французький фольклорист та історик літератури.

Ваші листи я візьму, хоч і проти мене направлені… – У листі від 12 квітня М. Драгоманов питав у зв’язку з близькою поїздкою І. Франка на Україну: «…чи візьмете Ви листи, котрі будуть просто направлені і проти Вас?» (Матеріали, с. 179).

«Нових укр[аїнських] пісень»… – тобто видання М. Драгоманова «Нові українські пісні про громадські справи (1764 – 1880)», Женева, 1881.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 58 – 59.