Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Біля 28.11.1886 р. До М. П. Драгоманова

Львів

Шановний добродію!

Отсе тільки що одержав Ваш лист і спішу подякувати Вам за Вашу щиру охоту допомагати виданню «Поступу».

Про Вашу статтю, переслану Лукичеві, я розпитував зараз же після першої Вашої згадки і, мабуть, уже й сповістив Вас, що Лукич її надрукує.

«Читальні» П[авли]ка я радо б помістив, тільки ж не 20-листову книгу, а статтю на 5 – 6 номерів, не збірку матеріалів, а статтю. Я починав про се розмову з П-ком, щоб він зладив таку статтю, так він не хоче. А містити таку довжезну роботу, се для такого малесенького журналу велика невигода, бо прийшлось би друкувати її зо два роки. Впрочім, об тім я надіюсь договоритися до ладу з П-ком, хоч і як воно тяжко.

Викинув я критичний уступець з програми за радою деяких прихильних виданню людей, котрі казали, що полеміка в самім проспекті може пошкодити виданню, розбуджуючи против нього агітацію з різних боків. Звісно, і се таки не перепиняє народовців бачити тут не проспект нової газети, а радше програму нової партії, хоч з практичними постулатами, поставленими мною, вони, як кажуть, по більшій часті годяться. Сьогодні жду в «Ділі» якоїсь статейки на сю тему при розсилці проспекту.

Замітка про болгарську путаницю була б дуже пожадана вже хоча б з погляду на кумедно претензіональний а безтолковий «Погляд галицької Русі на болгарську справу». Чи Ви читали про болгарські речі дописи Гжегоржевського в «Kraju» петербурзькім? Вони нам видались доволі цікавими. Від станіславівців я досі не маю звістки, хоч послав їм проспект. Взагалі досі нівідки ніякого голосу про «Поступ», крім «Kurjera Lwowskiego», котрий жалкується, що поступові русини хочуть іти спільно з хлопами польськими, а не з демократами польськими, які, по думці «K[urjera] Lw[owskiego]», є більша часть польської інтелігенції. Перший раз почули!

Скабичевського вишлю, як тільки дістану, разом з ним зашлю й жадані проспекти.

Чи д. Вовк є ще в Швейцарії і чи можна його просити о які роботи для «Поступу»?

Кланяюсь і поздоровляю.

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 213 – 214.

Датується на підставі помітки М. Павлика: «1886, XI, коло 28».

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1374).

…тільки що одержав Ваш лист… – Йдеться про лист від 25 листопада 1886 р., в якому М. Драгоманов писав:

«Ту роботу, котру Ви мені думаєте дати до перегляду політичних статей, я згоджуюсь взяти. Окрім того, я радий взяти редакцію фольклористичного матеріалу» (Матеріали, с. 213).

Про Вашу статтю, переслану Лукичеві… – У листі від 7 листопада 1886 р. М. Драгоманов питав про долю статті «Із історії вірші на Україні», надіслану до альманаху «Ватра» і надруковану тут.

Викинув я критичний уступець з програми… – з програми журналу «Поступ».

Замітка про болгарську путаницю… – У серпні 1886 р. державна влада в Болгарії перейшла до уряду Стефана Стамболова (1854 – 1895).

«Погляд Галицької Русі на болгарську справу» – редакційна стаття без підпису в газеті «Діло», 1886, № 127 – 128 (точна назва «Погляд Галицької Русі на справу болгарську»).

Скабичевського вишлю… – Йдеться про статтю російського літературного критика та історика літератури Олександра Михайловича Скабичевського (1838 – 1910) «Украинофильство Н. И. Костомарова», передруковану з петербурзької газети «Новости» в газеті «Новин пролом» (1885, № 246, 248), яку М. Драгоманов просив у листі від 25 листопада 1886 р.

зашлю й жадані проспекти. – У листі від 15 листопада 1886 р. М. Драгоманов просив прислати кілька примірників проспекту «Поступу»: «Програмових листів пришліть з десяток (коли можете)» (Матеріали, с. 213).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 86 – 87.