Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

24.11.1886 р. До Б. Д. Грінченка

Львів Львів, ул. Голембя, ч[исло] 9. Д[ня] 24/XI 1886

Шановний добродію!

Пересилаючи Вам проспект задуманого мною видання «Поступ», осмілююсь просити Вас прийняти в ньому уділ і запомагати його своїми цінними працями. Особливо пожадані були б мені Ваші причинки до української бібліографії і, коли можна, ширші критичні роботи. Одна з цілей, якої ставить собі «Поступ», є укріплення у нас реальної белетристики і реальної критики. До сеї-то роботи я насмілююсь запросити Вас, пізнавши Ваш гарний талант на послідніх Ваших рецензіях нових українських книжок. Із широких критичних і літературно-історичних праць особливо пожадані були б мені [і] до програми мого видання найбільш підходили б ось які:

1) Огляд популярних видань українських, всього того, що в разі допущення української мови до шкіл могло б служити чи то підручником чи «пособием», а також що написане прямо для люду.

2) Огляд історії і розвою укр[аїнського] театру і репертуару.

З інших робіт були б мені дуже пожадані, а Вам, може, зовсім не трудні:

1) Огляд статистичний шкіл народних на Україні (або хоч в деяких губерніях), які вони тепер є, з їх порядками і оцінкою їх впливу на народ.

2) Дописи або й монографії (звісно, короткі) про економічний побит укр. народу в поодиноких його частинах та в різних околицях.

Коли б ласка і спроможність Ваша згодитись на мою просьбу і взяти на себе дещо з тих робіт, то будьте ласкаві сповістите мене о тім.

Уважаю потрібним додати Вам, що з редакції «Зорі» я з новим роком виступаю і вона переходить під редакцію учителя Цеглинського (Григорія Григорієвича), а для всяких писань, походячих з України, назначений спеціальним цензором п. Партицький, з котрим Ви мали вже приємність знатися.

Щиро поздоровляю Вас.

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Радянське літературознавство», 1982, № 8, с. 63 – 64.

Подається за автографом, що зберігається в приватному архіві О. К. Дорошкевича.

…на послідніх Ваших рецензіях… – У «Зорі» протягом 1886 р. під псевдонімом Б. Вільхівський були надруковані рецензії Б. Грінченка на водевілі українського письменника Григорія Максимовича Бораковського (1846 – 1880), видані в Києві 1886 р., збірку Панаса Мирного «Збираниця з рідного поля» (К., 1886, № 17), «Збірник драматичних творів Івана Карпенка-Карого» (Херсон, 1886, № 22) та комедію Панаса Мирного «Перемудрив» (К., 1886, № 24).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 84 – 85.