Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 08.1886 р. До М. П. Драгоманова

Кін. серпня 1886 р. Львів

Шановний добродію!

Лист Ваш одержав, «Громаду» тож і щире спасибі Вам за неї. Передав мені Коц[овський] також Халанського, Зарудного і по 7 екземпл[ярів] Подолинського книжок.

Ваш списочок перешлю в Росію, як також пробні листочки «Кобзаря» і Вашу одповідь на мої питання по пунктах. Особливо II дуже важна річ: вияснити вже раз докладно джерела «Кобзаря», вказати, де є рукописи, що печатається з оригінальних рукоп[исів], що з копій і т. ін. Біографійка була б не лишня при виданні, котре повинно розійтися в тисячах екз[емплярів] і дійти туди, куди не дійде ні Чалий, ні Кулябка.

Щодо трьох п’єсок, котрих автентичність я (і не тільки я один) підозріваю, то п’єса «» написана Афанасьєвим-Чужбинським (гл[яди] Петров, Ист[ория] укр[аинской] лит[ературы], стор. 169); про «Полуботко» і «В альбом» сама редакція празького «Кобзаря» каже, що вони прислані людьми, знавшими нашого «Кобзаря» (ще не рація, щоб ті люди знали відрізнити його твори від чужих, особливо коли вони ж і прислали «Гарно твоя кобза грає»), самі ж п’єси дуже слабі і не мають в собі майже ані одного з тих так характерних шевченківських зворотів, по котрим усяку його п’єсу між десятками інших можна впізнати. «В альбом» – се якась нескладиця, ні розміру, ні рифми, ні логіки, крім двох послідніх стрічок не стоїло й печаті. «Полуботко», бог його знає, чому так названий, – ніщо в п’єсі не нагадує Полуботка, а ціла п’єса те, що німець називає Lappalie. Інтересно було б знати, хто прислав ті вірші і видав їх за Шевченкові?

«» була надрукована в «Світі» і в «Луні» (принаймні «Світ» у Вас буде, то й не переписую п’єси). Пропущене місце «Катерини» було в «Киевской старине», також не переписую, бо не маю. Там же й поезія «До сестри».

«Листка до земляків» я поки що не дістав, але читав його від Коц[овського].

Коц. мабуть, буде (або й є вже) дуже недужий, то не пишіть до нього. Як з ним діло стоїть, донесу Вам в недовгім часі. П[авли]к на селі посидить ще з місяць. Жінка моя Вам кланяється.

Поздоровляю Вас.

Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 201.

Датується на підставі відповіді М. П. Драгоманова від 12 вересня 1886 р., в якій зазначено: «Лист Ваш я получив уже з тиждень тому» (Матеріали, с. 201).

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1369).

…Подолинського книжок. – Йдеться про брошури українського прогресивного діяча, публіциста і економіста Сергія Андрійовича Подолинського (1850 – 1891), видані 1875 р. у Відні заходами О. Терлецького.

Ваш списочок перешлю в Росію… – У листі від 27 липня 1886 р. М. Драгоманов вислав І. Франкові список потрібних йому книг.

Особливо II дуже важна річ… – У листі від 27 липня 1886 р. М. Драгоманов, відповідаючи на питання І. Франка по пунктах, писав:

«II. Як упорядковане? – В хронологічнім порядку зведено два томи празькі з додатками по рукописам, які були під рукою Вовка, після закінчення празького «Кобзаря». В початку буде коротке переднє слово про джерела видання, а також про історичну точність Шевченка (по реферату Антоновича в «Труде»). Дехто хоче, щоб додати біографійку Ш[евчен)ка, а з Галичини хотять навіть і оцінки Ш-ка, та я думав би обійтись без того» (Матеріали, с. 196).

Чалий Михайло Корнійович (1816 – 1907) – український педагог і письменник, автор праці: Жизнь й произведения Тараса Шевченко, К., 1882.

Кулябка С. – російський критик, написав ряд статей про Шевченка, серед них статтю «Шевченко и В. Белинский» («Научное обозрение», 1898, кн. 8).

Щодо трьох п’єсок, котрих автентичність я… підозріваю… – Вірш «Гарно твоя кобза грає…» написаний Олександром Степановичем Афанасьєвим-Чужбинським (1817 – 1875), українським і російським письменником та етнографом. Автори віршів «В альбом» та «Полуботко», надрукованих серед творів Т. Г. Шевченка у «Кобзарі» (т. 2. Прага, 1876), не встановлені.

«Луна» – український літературний альманах, виданий 1881 р. у Києві.

…поезія «До сестри». – Автор вірша «До сестри» українська поетеса Олександра Іванівна Псьол (1817 – 1887).

«Листка до земляків» я поки що не дістав… – Йдеться про брошуру М. Драгоманова «До суду земляків», надруковану в Женеві в червні 1886 р., в якій М. Драгоманов викладає історію своїх взаємин з редакцією журналу «Зоря». Передруковано в кн.: М. Драгоманов. Листи до Ів. Франка і інших. 1881 – 1886. Видав Іван Франко, с. 229 – 236.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 72 – 73.