Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

22.09.1886 р. До Б. С. Познанського

Львів 22/ІX 1886

Шановний добродію!

Дуже прикро мені зробилося, коли я оце що прочитав Ваш лист, в котрому Ви сваритесь на мене за оддруки Вашої статті, тим прикріше, що жаль Ваш несправедливий. Правда, винен я, що не написав Вам уперед і не вияснив, в чім діло. Та надіюсь, що й тепер не пізно.

Оддрук для Вас робиться в 50 примірниках, як Ви й жадали. Досі оддруковано тільки дві форми, т. є. стор. 1 – 8 і 8 – 24, і з цих Вам і послано по 10 екз[емплярів]. Кінець статті, т. є. стор. 25 – 28, досі лежить набраний, але не оддрукований, бо друкарня жде на продовження Вашої праці, щоб добрати ще цілу форму, т. є. 8 сторін. Для того-то, щоб Ви мали в руках цілу свою статтю, т. є. те, що досі було в «Зорі» (Ви о те й просили, щоб могти продовжати роботу), я просив директора друкарні, крім готових уже оддрукованих форм у 10 екземпл., послати вам і щітковий одтиск ненадрукованих ще чотирьох сторін. Ті чотири сторони, як кажу, будуть оддруковані аж вкупі з дальшиною частиною Вашої праці, коли буде ласка Ваша її нам прислати.

Надіюсь, що се вияснення заспокоїть Вас і зніме з мене вину, як коли б я з легковаженням відносився до співробітників «Зорі», а ще до таких співробітників, котрими письменство наше мусить так дорожити, як Вами, шановний добродію.

Зголосивсь тут до нас із Вашого города молодий (як видно) поет, д. Омельченко, просячи редакцію надрукувати його вірші і покликаючись при тім на Вашу рекомендацію. Хоч і як дуже я мушу симпатизувати з духом, з провідною думкою тих віршів, такою щирою та чесною, то все-таки мені здається, що для друку вони без основної переробки не згожі і задля недокладної віршової техніки, і задля надто вже наївного розуміння і виражування тих справ, про котрі пишеться в віршах.

Звиніть, будьте ласкаві, що пишу Вам про те, що повинен би був написати прямо самому автору, але коли він знайомий Вам, то думаю, що у Вас найдесь оказія йому се передати в такій формі, яку Ви признаєте найвідповіднішою, між тим коли я, не знаючи його, міг би, може, знеохотити або непотрібно вразити молодого чоловіка.

Щиро поздоровляю Вас.

Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., К., 1956, т. 20, с. 326 – 327,

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 104).

…оддруки Вашої статті… – Йдеться про статтю Б. С. Познанського «Весна в українськім селі», що друкувалася в журналі «Зоря», 1886, № 7, 8.

…молодий… поет, д. Омельченко… – Йдеться про Івана Омельченка, автора поезії «Чудова книжка», надрукованої в «Зорі», 1886, № 20.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 76.