Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

01.1895 р. До Ф. К. Вовка

Січень 1895 р. Львів

Вельмишановний добродію!

Лист Ваш одержав. Брошуру радо тут видрукуємо. Ім’я автора не є конечне. Кошт не буде великий: аркуш, такий як у «Вишенськім», з папером у 500 екз. стоїть около 16 гульденів (у «Вишенськім» аркуш – 32 стор., може бути формат удвоє більший). За друком я догляну і ручусь за поспіх, тільки щоб рукопис був достарчений впору і щоб з коректурою не було опізнення.

На книжки французькі жду. Мені хотілось би головно мати важніші появи поезії з думкою соціальною і релігійною (звісно, без біготерії).

«Спомини» Драгоманова, крім двох перших випусків, уже розпроданих, висилаю. Здоровлю Вас щиро.

Ваш Ів. Франко.

Р. S. Останній н[оме]р «Mélusine» мені сподобався, і я буду мінятися за неї своїм виданням і на сей рік. Коли схоче Sèbillot, то я готов висилати й йому за «Revue des traditions». A на «Revue critique» я, мабуть, пришлю Вам гроші – се, думаю, буде найліпше, тим більше, що мені треба буде купити ще деякі випуски сього року. При нагоді будьте ласкаві написати, яка ціна сього видання, бо тут у нас ніде його нема.

Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 451.

Листування І. Франка з Ф. К. Вовком розпочалося 1879 р. і тривало протягом майже всього життя. 39 листів І. Франка до Ф. К. Вовка, автографи яких зберігаються у фонді І. Франка в ІЛ, надруковані в «Літ. спадщині, т. 1, Іван Франко, вип. 1».

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 975). Датується орієнтовно за змістом. І. Франко відповідає на лист ф. К. Вовка від 26 листопада 1894 р.

Брошуру радо тут видрукуємо. – Йдеться про видання: «Порабощаемый народ. Издание ред. журнала «Житє і слово» (Львов, 1895, 44 с). Це анонімна брошура (автором її був Б. Д. Грінченко) про переслідування української культури в царській Росії.

«Спомини» Драгоманова… – Михайло Драгоманов. Австро-руські спомини, ч. І – V. Львів, 1889 – 1892.

«Mélusine» – французький фольклористичний журнал. Виходив з 1877 р. У 1897 р. І. Франко зробив огляд змісту 1 – 8 книжок VIII тому цього журналу за 1896 – 1897 рр. (Записки Наукового товариства імені Шевченка, т. 20, Львів, 1897, кн. 6. Наукова хроніка, с. 37 – 40). Один номер цього журналу за 1884 р. зберігається в особистій бібліотеці І. Франка.

…своїм виданням… – Йдеться про журнал «Житє і слово».

Себілло (Себійо) Поль – редактор французького фольклористичного журналу «Revue des traditions populaires».

«Revue critique d’Historie et de Litterature» – французький літературний журнал, заснований у 1856 р.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 20.