Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

18.05.1895 р. До В. Ю. Охримовича

Львів Львів, 18/V 95

Дорогий друже!

Сей н[оме]р «Житя і слова» опізнився трохи. Не знаю, чи Ви вже дістали його. Коли ні, то в усякім разі сими днями одержите. Ваші замітки я напечатав усі, які мав, і вони тут загально подобаються. Чи будете могли дати ще що до сього (4) н-ру? Коли так, то я просив би Вас приготовити і прислати рукопис десь коло 1 червня.

Чи не були б Ви ласкаві яко знавець діла написати пару уваг про квестіонар для збирання даних о нар[одних] поглядах правних, зладжений д. Костем Левицьким? Його передруковує «Діло» для реклами сього вченого. Я там на тім небагато розуміюся, та мені здається, що укладати квестіонар для збирання нар[одно]-правних поглядів після шаблонів, узятих з писаного права австрійського], – доволі безцільний захід, бо ж тут не о те ходить, чи наш народ знає те саме право, що й др. К[ость] Л[евицький], а о те, які властиво є правні погляди народу без огляду на вченість К. Л. Будьте ласкаві, пригляньтеся ближче сьому квестіонарові і напишіть про нього хоч маленьку (а хоч і велику) заміточку. «Це діло треба розжувати», – як казав Шевченко.

Напишіть, як Вам живеться і як поживає стрийська Русь. Рад би коли там заїхати, та не знаю, чи вдасться.

Цілую Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Українське літературознавство, вип. 1. Іван Франко. Статті і матеріали. Львів. 1966 р., с. 151 – 152 (публікація О. І. Дея і М. О. Мороза «Листи Івана Франка у львівських архівах»).

Подається за автографом, що зберігається у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР, ф. М. Возняка, Де 661, п. 150, арк. 4 – 5.

Ваші замітки я напечатав усі… – Йдеться про статтю «Знадоби до пізнання народних звичаїв та поглядів правних», надруковану в журналі «Житє і слово» (1895, кн. 2, с. 296 – 307; кн. 3, с. 388 – 401).

Левицький Кость (1859 – 1941) – адвокат, культурно-громадський і політичний діяч.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 45.