Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

1.02.1895 р. До Ф. К. Вовка

Львів 1/2 95

Вельмишановний добродію!

Жду-жду та й не дождуся від Вас посилки французьких книжок. А дуже б мені їх треба, бо хотілось би взятися самому і позасаджувати других за переклади. Пригадую особливо «Торквемаду» і Рішпенові «Chants des queux!».

Ваші обі легенди вже напечатані в II кн[изі], хоча, на жаль, я якось так зазівався, що забув зазначити, що списки їх одержав від Вас. Вчиню се в III кн.

Сьогодні удаюсь до Вас з дальшими просьбами, а іменно:

1) Будьте ласкаві пригадати редактору «Revue des traditions populaires», що я вислав йому весь комплект «Ж[итя] і сл[ова]» за 1894 і 1 кн. за 1895 і бажав би получити й собі ж комплект «Revue» за 1894 р. Тим часом у мене є тілько кн. «Revue» за ноябрь 1894 (№ 11), а більше нічогісінько! Дуже прошу Вас про се!

2) Із «Revue des ètudes grecques» вичитав я, що 1886 р. в Nimes вийшла книжка «Bouvi, Poètes et mèlodes, ètude sur les origines du rythme tonique dans l’hymnographie de l’Eglise grecque». Сеї книги мені конче б було потрібно, і я прошу Вас не відмовити мені сеї послуги і роздобути її для мене, на що й посилаю 5 гульд[енів]. Надіюсь, що тих грошей вистарчить.

Коли б ще що лишилося, то закупіть мені на показ сю книжку «Revue critique», де був розбір праці Махала про слов’[янський] богатирський епос. Не гнівайтесь, шановний добродію, що так докучаю Вам своїми орудками, котрі, мабуть, вимагають чимало біганини. Може, і я колись Вам зможу відслужитися.

Ще пригадую Ваші «Rites et usages nuptiaux!»

Здоровлю Вас сердечно.

Ваш Ів. Франко.

Р. S. Коли вийде новий «Annuaire тов[ариства] des traditions pop[ulaires]», то будьте ласкаві роздобути його для мене. Я кошт зверну.

І. Ф.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 452.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 967).

…не дождуся від Вас посилки французьких книжок. – І. Франко просив Ф. Вовка прислати йому для перекладів у журналі «Житє і слово» твори французьких письменників – Гюго, Рішпена, Бодлера, Беранже (лист до Ф. Вовка від 12 листопада 1894 р.).

…Рішпенові «Chants des queux» – збірка поезій французького поета Жана Рішпена (1849 – 1926) «Пісні жебраків» (1876).

Ваші обі легенди вже напечатані в II кн. – Мордовська легенда про грім і блискавку, подана Ф. Вовком, надрукована в журналі «Житє і слово» (1895, кн. 3, с. 372). Друга легенда, записана Ф. Вовком, не встановлена.

…праці Махала про слов[’янський] богатирський епос. – Книга чеського вченого, професора слов’янських літератур Празького Карлового університету Яна Махала (1855 – 1939) «О bohatýrském epose slovanskem», V Praze, 1894.

Ще пригадую Ваші «Rites et usages nuptiaux». – Праця Ф. Вовка французькою мовою «Rites et usages nuptiaux en Ukraine», надрукована в журналі «L’Anthropologie», 1891, t. II, 1892; t. III, і окрема відбитка – Paris, 1893.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 21 – 22.