Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

17.04.1895 р. До Ф. К. Вовка

Львів Львів, 17/IV 95

Вельмишановний добродію!

Даруйте, що так опізнився з відповіддю на Ваші листи. Був 12 день у Відні, а вернувши, мав різні клопоти і біганини, так що годі було засісти до писання листів. На Ваші запитання відповідаю ось що: німецький переклад «Пораб[ощаемого] нар[ода]» сьогодні даю до друку і надіюсь, що за тиждень, а найдалі за два він буде скінчений. Тільки ж я позволю собі вислати Вам увесь наклад з виємком того, що призначене для Австрії, бо я абсолютно не маю часу заниматися експедицією, а Вам, може, легше буде се зробити. З рос[ійського] видання я висилаю 10 екз. до ком[панії] лонд[онських] книгоношів, котрі о те просять. У Відні я ще буду, то й Ваші «Usages» собі відберу, коли тільки вони там будуть. А коли ні, то попрошу Вас купити ті випуски «Antropologie», де вони печатались, – се на одно вийде.

Вибачайте, що так надоїдаю Вам з книжками, але в моїй бібліотеці такі люки, що годі в який-небудь бік розігнатися, щоб не натрапити на прогалину. Тепер мені треба би із Мезонневової колекції Масперових «Contes populaires de l’anc. Egypte». Чей же вони ще не рідкість, так будьте ласкаві їх мені здобути. Та вже за одним заходом напишіть, як виглядає мій рахунок у Вас.

З моєю доцентурою справа стоїть так, що я габілітувався, се значить – видержав colloquium і виголосив пробну лекцію, а тепер жду на затвердження мене на доцента з боку міністра освіти. В тій цілі я був у Відні, щоб хлопотати про се діло, був у міністра, а сей сказав мені, що се залежати буде від галицького намісника, се значить – в останній лінії від директора львівської поліції. От я й жду, що з сього буде.

Щодо збирання і переховування сього, що писалося про «Пораб. нар.», то я також дуже мало відповідна людина. Я знаю тільки те, що я про брошуру написав в «Kurier Lw[owski]» (реферат з брошури). «Діло» дало переклад, так само дає переклад чернівецька «Неділя», а «Буковина» друкує довгу передову статтю, в котрій розбирає статті про сю брошуру віденського «Parlamentära» і львівського «Галичанина». Обох сих статей я не бачив. Чув тільки у Відні, що про брошуру була нотатка в «Narodních Listach», де сказано, що се робота галицька і обчислена на шкоду Росії. Коли додати те, що писали П[авли]к і Др[агоман]ов в «Народі», то буде, мабуть, усе, що досі про сю брошуру написано. Ваш «Квестіонарик» я дам у «Ж[итє] і сл[ово]», а також в новозасновану польську часопись людознавську.

Здоровлю Вас щиро.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 454 – 455.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 970).

…мені треба би із Мезонневової колекції Масперових «Contes populaires de l’anc. Egypte». – Йдеться про книгу французького єгиптолога Гастона Масперо «Les contes populaires de l’Egypte ancienne». Paris, 1889.

…чернівецька «Неділя» – ілюстрований літературний додаток до газети «Буковина».

«Буковина» – українська газета, яка виходила в 1885 – 1910 рр. в Чернівцях, пізніше у Відні.

«Narodni listy» – чеська щоденна політична газета, виходила протягом 1861 – 1941 рр. Спочатку орган чеської національної партії, а з 1874 р. – головний друкований орган буржуазної партії молодочехів.

…писали П[авли]к і Др[агоман]ов в «Народі» – рецензії М. Павлика і М. Драгоманова на брошуру «Порабощаемый народ».

Ваш «Квестіонарик» я дам у «Ж[итю] і сл[ові]» – етнологічний питальник Ф. Вовка про звичай на Україні щодо новонароджених дітей, «щоб у них головка кругленька була», надрукований у «Житі і слові», 1895, кн. 3, с. 480.

…новозасновану польську часопись людознавську – журнал «Lud», орган Етнографічного товариства («Towarzystwo ludoznawcze») у Львові, заснований у 1895 р.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 37 – 39.