Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

20.02.1895 р. До А. Ю. Кримського

Львів 20 лютого 1895

Дорогий друже!

Даруйте, що трохи опізнився з листом – роботи багато, а часу мало. Що се Ви не присилаєте далі «Этн[ографического] обозр[ения]»? Погодіна не купуйте! З Фірдоусі пішла у 2 кн[ижку] тільки Ваша передмова. Не гнівайтесь, що так мало (10 чи 11 стор.), але годі було більше. В 3 кн. хотів би дати більше, так що якби Ви прислали ще історію Зоггака, то, може б, впер увесь початок. Передмови я не доповнював бібліографічними звістками польськими, бо ніколи було їх шукати по журналах.

З праці Вашої робиться відбитка, і для того прошу Вас дуже: не ждати ніколи на моє упімнення, а присилати рукопис якмога вчасніше і якмога більшими порціями. Чим більше пришлете, тим більше буде надруковано. Для того найлюбіше б мені було, якби Ви зараз же прислали б мені значнішу порцію, таку, щоб вистала на 2 – 3 н[оме]ри. А то коли Ваш рукопис запізниться, а друкар не жде, я мушу змінювати цілий план і всю економію книжки і тоді на Вашу працю випаде менше місця, ніж би мені хотілося. При тім же й правопись Вашу треба поправляти, а се сама найважкіша робота, особливо коли у мене болять очі.

Відбитків Фірдоусі я Вам висилатиму, як і скільки зажадаєте, тільки напишіть. Правило у нас таке, що Вам належиться за Вашу працю 50 екземпл[ярів].

Я сими днями подав у Тов[ариство] Шев[ченка] план видання «Пам’ятників староруського письменства по южноруським рукописам» і лагоджу тепер перший том, у котрий увійдуть самі старозавітні апокрифи. Із моїх власних рукописів та з багатої «Крехівської Палеї» я надіюсь видобути около 60 текстів, в тім числі буде декілька легенд, досі не звісних у науці, а головне те, що всі тексти будуть визначуватися виразними южноруськими відтінками язиковими.

Звісно, на черпання з такої багатої скарбниці южноруських рукописів, як збірка колись Царського, я мушу поки що зрезигнувати, та й то правда, що там далеко більше є матеріалу для дальших томів мого задуманого видання (легенди і апологи), ніж для першого. Не знаю, як бути з Румянцевським музеєм. Оскільки тямлю востоковське «Описание», то там для мене також матеріалу не багато, та в пізніше набутих музеєм рукописах певно що є. Але як їх видобути? Мені вправді тут асигнують дещо на переписку, але кого там засадити в Москві за переписування, а головно відки мені знати, що переписувати, не маючи під рукою опису, нпр., рукописів Григоровича і інших збірок, котрі різними часами поступали в Рум[янцевський] муз[ей]. Вас просити боюсь, бо Ви недужі і зайняті дуже.

А пожаданим було б для мене ось що: по каталогам рукописів передивитися, котрі є рукописі южноруські і містять у собі апокрифи, легенди і апологи. Кожного такого рукописа винотувати № вік написання і можливі ближчі прикмети (оскільки вони занотовані в каталозі), а потім (натепер) винотувати мені тільки заголовки тих апокрифів, що відносяться до осіб старозавітних (з доданням, по змозі, початкових слів оповідання). Се, думаю, праця не така-то дуже тяжка, коли хто має каталоги під рукою, а я готов за неї заплатити гонорар, який би Ви признали відповідним. Може би, хто з студентів-славістів зробив мені ту роботу?

Тоді я міг би знати, які тексти є у мене, а яких мені ще треба для докомплектування моєї збірки. До кожного тексту долучена буде коротенька студійка, а радше замітка, в котрій показані будуть паралельні тексти, друковані деінде, варіанти їх супроти мого і звісні мені студії та розправи про даний текст. Надто напереді книжки подана буде загальна студія про апокрифи, а при кінці словник і покажчик імен та змісту. Я бажав би дуже випустити сю книжку ще сього року в світ і зробити її якмога гарною та повною.

Моя жінка щиро дякує Вам за чай. Вона збирається їхати в Росію, то, може, їй доведеться бути і в Москві та побачитися з Вами. Мені се, мабуть, не швидко доведеться, хоч дуже б бажалось. І кн[ижку] «Ж[итя] і сл[ова]» Фрайтагу я, здається, вислав. Звістіть, чи одержана і який новий адрес.

Жду Ваших посилок, а особливо рукопису, бо бажав би дати Фірдоусі зараз по «Переписці».

Здоровлю і цілую Вас.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., т. 20, К., 1956 р., с. 543 – 544.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 72).

…якби Ви прислали ще історію Зоггака… – частину поеми Фірдоусі «Шах-наме».

…лагоджу тепер перший том, у котрий увійдуть самі старозавітні апокрифи. – Пам’ятки українсько-руської мови і літератури, т. І. Апокрифи і легенди з українських рукописів зібрав, упорядкував і пояснив д-р Ів. Франко. Т. І. Апокрифи старозавітні. У Львові, 1896.

…збірка колись Царського – колекція рукописів і стародруків російського колекціонера першої половини XIX ст. Івана Михайловича Царського, яку після смерті збирача, у 1853 р., придбав археолог і колекціонер Олексій Сергійович Уваров (1828 – 1884).

Востоковське «Описание» – «Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. составленное Александром Востоковым» (Спб., 1842).

Востоков Олександр Христофорович (1781 – 1864) – російський філолог-славіст, академік Петербурзької Академії наук (з 1841 р.).

…опису, нпр., рукописів Григоровича… – Мочульський В. Описание рукописей В. И. Григоровича. Одесса, 1890 (відбитка з «Летописей историко-филологического общества при Новороссийском университете»).

Фрайтаг Костянтин Андрійович (1874 – ?) – російський філолог-орієнталіст, матеріально допомагав І. Франкові у виданні журналу «Житє і слово», а також інших галицьких прогресивних видань.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 24 – 26.