Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

10.05.1895 р. До Ф. К. Вовка

Львів 10/V 95

Вельмишановний добродію!

Вашу картку і лист одержав. Звісно, німецького видання Вам не буду висилати. Рівночасно з сим листом шлю 1 аркушик. Bouvy купіть, мені його таки треба, я надіюсь, що в нім знайду дещо цікавого.

Ваш «Квестіонарик» пішов у III кн[игу] «Ж[итя] і сл[ова]», котра виходить тільки сьогодні.

Вашу статтю у Відні стараюсь дістати через товаришів, бо самому мало надії бути тепер у Відні. До французького накладця, звісно, напишу.

Що з Rolland’oм і з його «Revue des traditions populaires»? Я таки нічогісінько не дістав.

Якби Ви могли що-небудь дати мені для IV кн., то дуже прошу поспішитися. Я дуже був би вдячний за пару коротких рецензій або справоздань.

Кланяюсь і бажаю Вам усього лучшого.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 455 – 456.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 971).

…німецького видання Вам не буду висилати. – І. Франко має на увазі брошуру «Порабощаемый народ» у перекладі німецького мовою.

Bouvi купіть… – книга французького вченого Буві «Poétes et mélodes, étude sur les origines du rythme tonique dans l’hymnographie de l’Eglise grecque». Nimes. 1886. Книга Буві зберігається в особистій бібліотеці І. Франка в ІЛ (№ 1674).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 40 – 41.