Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

1 пол. 03.1895 р. До Ф. К. Вовка

1 пол. березня 1895 р. Львів

Вельмишановний добродію!

Шлю Вам пару екземплярів першого аркуша «Пор[абощаемого] нар[ода]» на тонкім папері. Другий арк[уш] буде напечатаний сьогодні, а третій на слідуючий тиждень, після чого зараз буде печататись німецький переклад. Коректури не висилаю Вам, бо се страшенно затягло б справу, а я надіюсь, що моєю (і жінки) коректурою Ви будете вдоволені.

Др[агоман]ов дуже хорий.

Поздоровляю Вас і щиро кланяюсь.

Ваш Ів. Франко.

Р. S. Ваша телеграма на честь Д[рагомано]ва прийшла, була читана (в перекладі) і буде напечатана.

І. Ф.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 453.

Датується орієнтовно на підставі змісту.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 973).

Ваша телеграма на честь Д[рагомано]ва… – Надрукована в кн.: Михайло Петрович Драгоманов. 1841 – 1895. Його юбілей, смерть, автобіографія і спис творів. Зладив і видав М. Павлик. Львів, 1896, с. 85.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 33.