Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

1.02.1895 р. До М. П. Драгоманова

Львів 1/2 95

Вельмишановний добродію!

Вашу посилочку (вар[іант] «Двор[янської] жени» Бодянського), далі листок (про Лом[иков]ського) і картку коресп[онденційну] дістав, також брошуру Бакуніна. Спасибі за все! Брошуру віддав, а часть статті (про Ломиковського і «Двор. жену») поміщу в II кн. Зроблю по-Вашому і міститиму Ваш матеріал осібно в одній цілості, так, як Ви його пишете, і в такім же порядку.

До «Двор. жени» у мене є галицька паралель, досі, мабуть, ніким не записана. Я записав її ок[оло] 1870 р. від пок[ійної] матері, та вона жалувала, що се пісня не вся, що там усередині дещо випало, – забула. В усякім разі те, що заховалося в її пам’яті, вельми характерне. Я посилаю Вам сей текстик, може, Ви схочете приточити його до двох перших і додати до нього які-небудь свої уваги.

Так само я думаю зробити й зі своїми варіантами «Біди»: заким друкувати присланий Вами текст, я вишлю Вам свої варіанти, щоб таким способом уся редакція була Ваша. Супроти сього мій план щодо друку дальших частин Вашого матеріалу такий: у кн. 3 підуть думи Магадина (всіх 5, де вони займуть більше як 1½ аркуша друку), в кн. IV піде «Біда» з варіантами, «Слова» Магадина і «Одклінщини»; остаточно можна б дати й ще дещо, коли б до того часу надіслали. Хотілось би мені за друкуванням Вашого матеріалу не занедбувати й свого «Із уст народу», тим більше, що й до мене матеріалу напливає чимраз більше і доволі цікавого та свіжого.

Ще одно хотів я вас спитати: чи Ви трібували читати мій роман «Основи суспільності», а коли читали, то як Ви мені порадите? Дуже він довгий. Перша часть ледве скінчиться в 1½ року, значить, на дві дальші часті ще треба 3 роки! А у нас багато людей читає в комедії Квітки: аж тоді, як є цілість скінчена. Тому-то я думаю, скінчивши першу часть, перервати друкування сього романа в «Ж[итю] і сл[ові]» і видати його книжкою, а тут друкувати дрібніші новели, хоч оригінальні, хоч перекладені. Моя жінка дуже сьому противна і налягає на те, щоб друкувати далі роман, – не для того, як коли б він їй подобався, а для того, що, мовляв, читачі мають право дістати цілість.

Для III кн. з нових речей я лагоджу переклад «Едіпа Колонейського» (піде половина) і хотів би дати Ваші «Матеріали до історії життя і слова на Україні» по змозі всі.

Сьогодні пишу д. Вовку про «Торквемаду» і інші книжки, на котрі я давно вислав йому гроші.

Щиро кланяю[ся] Вам і всім Вашим.

Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. І. Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928 р., с. 493 – 494.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1468).

Бодянський Осип Максимович (1808 – 1877) – український і російський філолог-славіст, історик і письменник.

…читає методом пок. Шпака в комедії Квітки – одного з персонажів комедії Г. Квітки-Основ’яненка «Шельменко-денщик».

…лагоджу переклад «Едіпа Колонейського»… – І. Франко переклав тільки частину трагедії Софокла «Едіп в Колоні» (дві яви).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 22 – 23.