Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

26.03.1895 р. До Ф. К. Вовка

Львів

Вельмишановний добродію!

Перед кількома днями вислав Вам 20 екз[емплярів] «Пораб[oщаемого] нар[ода]» на тонкім і 10 на грубім папері. Що робити з рештою накладу?

Я дав екземпляри «Ділу», «Галичанину», «Kurj[eru] Lw[owskiemu]», проф. Грушевському (він вислав у Росію), вислав до «Neue fr[eue] Presse», «Neues Wiener Tagblatt», «Narodni Listy», «Frankfurter Z[ei]t[un]g» i 10 Драгоманову. 20 дав у книгарню Ставропиг[ії], а по кілька в інші книгарні. Решта лежить у мене.

З німецьким перекладом вийде маленька задержка, бо я сими днями їду до Відня, щоби старатися о затвердження своєї габілітації на доцента руської літератури і етнографії на Львівськім університеті. Впрочім я візьму з собою дещо екземплярів брошури і, може, перекладу її у Відні, а коли не вдасться, то зроблю се зараз по повороті. Польський реферат з брошури я дав у «Kurj[er] Lw[owski]», надіюсь, що його перепечатає «Nowa Reforma». Від Вас я дістав досі Беранже, «Торквемаду» і Рішпена. Не одержав Вашої статті про весільні обряди, котрої мені дуже треба, а так само не одержав нумерів «Revue des traditions populaires» за р. 1894, з котрої маю тільки один н[оме]р 11.

Вислав Вам Петрушевича жадану Вами брошурку. Решту виписок, котрих жадаєте, не вспів зробити за клопотами моєї габілітації, та піду до бібліотеки Ставропігійської ще перед виїздом до Відня і пошукаю, що зможу найти. Вчора одержав пробний випуск «Dictionnaire internat[ional] des folkloristes» з біографією Барвінського. Фотографія добра, та з біографії одно тільки видно, що сей пан з фольклористикою і етнографією не має нічого спільного. Я не розумію, кому охота надуживати наукової фірми «Dictionnaire’а» для созиданія кумирів, котрим хіба зовсім нетямущі можуть поклонятися.

Щиро поздоровляю Вас

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 454.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 969).

«Галичанин» – львівська щоденна газета москвофільського напряму. Виходила у 1893 – 1914 рр.

«Neue freue Presse», «Neues Wiener Tagblatt» – віденські газети.

«Frankfurter Zeitung» – франкфуртська газета.

Книгарня Ставропігії – книгарня Ставропігійського інституту у Львові.

Польський реферат з брошури я дав у «Кurj[er] Lw[owski]» – «Gnębiona narodowość» (1895, 4. 81, 83, 86).

«Nowa Reforma» – польська газета ліберально-демократичного напряму, виходила в Кракові у 1881 – 1928 рр.

Вислав Вам Петрушевича жадану Вами брошуру. – «Краткое историческое известие о введении христианства в Предкарпатских странах во времена св. Кирилла и Мефодия их же учениками и проповедниками. Сочинил А. С. Петрушевич» (Львів, 1882).

Петрушевич Антоній Степанович (1821 – 1913) – український історик, археограф, етнограф і філолог. Дотримувався москвофільської орієнтації.

…пробний випуск «Dictionnaire internat[іоnal] des folkloristes» з біографією Барвінського. – У III i IV випусках цього французького словника була стаття про О. Барвінського. Переклад її і критика вміщені М. Павликом у журналі «Народ» (1895, № 5, с. 75 – 76).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 33 – 34.