Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

21.02.1895 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, 21/II 95

Вельмишановний добродію!

Отсе скінчив друк II кн[иги] «Ж[итя] і сл[ова]» і зараз же починаю III. В II кн. пішли з Ваших речей дві: записи кобзарських співів Лом[иковського], Бодянського і Цертелева і замітка «Непевний текст думи» в відділі критики. Скінчилась . Для III кн. маю Ваші «Матеріали і замітки до життя і слова» і думи Магадина. Та все-таки бажалось би мати ще й «Хартії».

Чи панна Леся дасть що далі по части релігії, чи, може, сю книжку перепавзувати і вперти натомість більше іншого матеріалу? Я дістав французький текст «Торквемади» Віктора Гюго і запитую ще раз, чи д[обродій]ка Леся схоче взятися до його перекладу? Мені дуже б хотілось подати його на чолі третього річника «Ж. і сл.», бо до того часу він, певно, не буде готовий. Звісно, бажалось би мати переклад віршовий і по змозі римований, як у оригіналі.

На сьому й кінчу сей листок. Книжки «Ж. і сл.» вишлю, скоро тільки будуть готові.

Кланяюсь низенько.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. І. Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928 р., с. 494 – 495.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1469).

Цертелєв (Церетелі) Микола Андрійович (1790 – 1869) – український і російський фольклорист. Один з перших дослідників і видавців української народної поезії. Автор праць «Опыт собрания старинных малороссийских песней» (1819), «О народных стихотворениях» (1827), які сприяли становленню вітчизняної фольклористики як науки.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 26 – 27.