Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

25.05.1895 р. До Уляни Кравченко

Львів 25/V 95

Вельмишановна пані!

Замість відповіді на Ваші листи посилаю Вам вирізку з 1 арк[уша] IV кн[иги] «Ж[итя] і с[лова]», де найдете свої народні мотиви. Я впер їх усі три, викинувши один, по-мойому, невдатний. У мене ще лишилися Ваші сонети, котрі надіюсь також дати в одній з дальших книжок «Ж. і с.».

На зелені свята вибираюся з жінкою й дітьми на пару день на село, до Яйковець коло Журавна. Куди подіємось на вакації, ще не знаю. Що буде з моєю доцентурою, поки що також не звісно. Про затвердження міністерське досі нічого не чути.

Даруйте, що не пишу більше, бо дуже ніколи. Щиро кланяюсь.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Іван Франко. Статті і матеріали, зб. 5. Львів, 1956, с. 172 (публікація Д. Я. Лукіяновича «Листи Івана Франка до Уляни Кравченко»).

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 4954).

…вирізку…, де найдете свої народні мотиви. – Цикл віршів Уляни Кравченко «З народних мотивів», опублікований в журналі «Житє і слово» (1895, кн. 4, с. 9 – 13).

…ще лишилися Ваші сонети… – «Сонети» Уляни Кравченко надруковані в журналі «Житє і слово» (1896, кн. 3, с. 191).

Яйковці коло Журавна – тепер Жидачівського району Львівської області.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 46.