Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

17.04.1895 р. До А. Ю. Кримського

Львів Львів, 17/IV 95

Дорогий друже!

Лист Ваш, рукоп[ис] Клоустона і книжки одержав учора (у вівторок) разом і спішусь відповісти Вам хоч коротенько. Клоустона сьогодні ж даю до друку, та думаю, що коли Ви схочете, крім вступу, перекласти хоч би 1 главу з його спеціальних дослідів (а вона дуже інтересна), то в такім разі книжка буде досить обширна і можна Коскена лишити напотому, тим більше, що його праця, власне, відноситься до категорії таких же спеціальних, навіть сухо бібліографічних дослідів, як і Клоустонові, і метод його (розсікати кожну казку на її дрібні складові часті) не зовсім може вдовольнити і не позволяв дійти ні до яких певних виводів.

Звісно, треба буде познайомити наших людей і з того роду роботою, та для сього прийдеться зробити з Коскена вибірку на томик, а Клоустона лишити самого в собі. А як Ви думаєте, чи не добре було б дати тепер відразу пів першого тому Клоустонового (до кінця досліду про Амура і Псіхею)? Думаю, що томик у нас вийшов би гарний та й не дорогий (ок[оло] 14 аркушів друку, кошт[ує] ок[оло] 250 гульд., ціна екземпл. 1 гульд.), а з часом можна би, не в’яжучись нічим, дати й другу половину тому.

Щодо Тілле, то я, звісно, не маю ніякісінької претензії до того, щоб екземпляри йшли для мене, а тільки для самої вигоди розпродажі радив пустити його в тій самій «новій серії» «Літ[ературно]-наук[ової] бібл[іотеки]», в якій підуть Клоустон, Фірдоусі і проч. А екземпляри нехай ідуть, куди Вам угодно. Вигода ж тут така, що велика часть покупців бере весь комплект, та й взагалі до фірми «Літ.-наук. бібл.» вже трохи привикли.

Зробив би я Вам ще деякі уваги щодо самого перекладу. Перекладаючи Клоустона, Ви силкуєтесь зробити його таким популярним, немовби писали для дітей, і задля того посвячуєте часто стислість, докладність віддання думки автора, а навіть правильність синтаксису. Думаю, що се вже Ви пересолюєте і вводите белетристичні прийоми там, де їх не треба. Так само я був би противний тому, щоб друкувати англійські довгі цитати, і просив би Вас перекладати англійські вірші на наші. Ті, що є в дотеперішнім Вашім рукописі, переклав я сам.

Щодо правописі, то я не згоджуюся на ї (з очима) для того вже, що друкарня Годака такого ї не має. Так само я не розумію, для чого Ви пишете істория, зам[ість] історія, версия і т. ін., для чого назви народів пишете малою буквою, а Схід, Північ і т. ін. великою. Се все я позволяю собі справляти по-своєму, а також поповнюю декуди Вашу бібліографію. В усякім разі надіюсь, що книжка вийде інтересна і для молодих наших фольклористів інструктивна, і тішуся, що ми, власне, випустимо її у світ.

Та проте прошу Вас не забувати 1) про дальший скрипт Клоустона, 2) про дальший скрипт Фірдоусі. В кн. III «Ж[итя] і сл[ова]» я дав той початок поеми, що є в мене, – вийшов не сповна аркуш. Для кн. IV присилайте по змозі більше, щоб сього року можна було підігнати хоч ще трохи наперед. На сьому скінчу і цілую Вас.

Ваш Ів. Франко.

«Ж. і сл.» вишлю сими днями.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., т. 20, К., 1956 р., с. 549 – 550.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 75).

Щодо Тілле, то я, звісно, не маю ніякісінької претензії… – На автографі листа І. Франка А. Кримський зробив до цього місця таку примітку:

«Павлик скаржився у листі до Фрайтага, що Франко хотів би забрати до своєї серії «Літературно-наукової бібліотеки» його, Павликів, переклад з Тілле».

Друкарня Годака – В. Годак був управителем львівської друкарні, у якій виходили твори І. Франка.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 39 – 40.