Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

20.02.1895 р. До Ф. К. Вовка

Львів 20/II 95

Вельмишановний добродію!

Книжки (Рішпена, Беранже і «Торкв[емаду]») одержав. Спасибі Вам! Пригадую книжку про старий спів церковний та про комплект «Revue des traditions popu[laires]», з котрої я за 1894 р. маю тілько І випуск. А я вислав редакції свій комплект і І кн[игу] сього року.

Рукопис дістав також і дав складати. Не знаю, чи до вподоби Вам буде такий формат, як отсей папір, що тут залучений? Та ще дві речі Ви забули додати: чи друкувати на грубім, чи на тонкім папері і в кількох екземплярах? Я від себе радив би в усякім разі друкувати в маленькім форматику, а не в великім 8°, так, щоби книжечка вийшла зграбна і удобоносима. Щодо сих точок прошу мені зараз написати, щоб друкар не мусив зробленого переробляти. До одержання відповіді я спиню не набирання, а ламання і друкування.

Лист Ваш і гроші одержав також. Чи буде досить сих грошей, поки що не знаю, та се діла не зупинить, бо я маю в друкарні отвертий рахунок.

На сьому поки що кінчу. Прислані Вами легенди вже напечатані. Друга книжка «Ж[итя] і сл[ова]» кінчиться друком і через тиждень, надіюсь, буде готова. Мені вона видаєсь по багатству і різнородності матеріалу найкращою з усіх дотеперішніх. Що то Ви скажете?

Кланяюсь Вам і бажаю здоров’я і всього доброго.

Ваш Ів. Франко.

Забув додати про переклад. Я зараз же сяду до нього, як тільки одержу текст коректури, і надіюсь виготовити його к тому часу, як друк оригіналу буде скінчений, так що можна б після того зараз же давати до друку переклад. Коли получите гроші за переклад, а також коли б показалася потреба ще що доложити до коштів друку, то не шліть мені нічого, а затримайте у себе аж до мого розпорядку.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 453.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 968).

Беранже П’єр-Дан (1780 – 1857) – французький поет-демократ.

Рукопис дістав також і дав складати. – Йдеться про брошуру «Порабощаемый народ».

Забув додати про переклад. – Переклад брошури «Порабощаемый народ» на німецьку мову.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 23 – 24.