Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 04.1879 р. До М. І. Павлика

Поч. квітня 1879 р. Львів

Коханий!

Насилу получив гроші з Киева. Поплатив деякі довги, виправив Остапа на село, а сам лишивсь, як на леді. Та це, впрочім, байка. «Життя і здор[ов’я]» розпродане, тільки грошей ще не поскладали, але надіюсь, що швидко зашлю Вам 5 гульд[енів]. Шостого гульд. посилаю тепер на пересилку «Громади», а відтак з розпродажі «Громади» зашлю го наново для Вашого знайомого на рахунок «Життя…».

Пришліть, що зможете: IV т. «Гром[ади]», малого Шевч[енка], котрого тут дуже ждуть, і по одному прим. І і III «Гром.». До сестри Кр[ігсайзе]н не хоче пустити – так-таки й не знати, що з нею діється. Що Ви з дальшою «Гром.»? Напишіть. Я тими днями йду на село, – чень, зберу дещо матеріалу. З Тернопільщини обіцяли. Знаєте, у нас в Перемишлі арештовано одного студента за розпродаж книжеч[ок] «Просвіти», з котрих зроблено «500 egzemp[larzy] «Mołota», broszurki, wydanej w Genewie». Ця вість побігла й по німецьких газетах. Крім того студента, і з його поводу арештовано за подібну штуку семінариста Паньківського, «zanim się jeszcze zdołano przekonać, czy książki sprzedawane przez niego są socjalistyczne». A «przekonano się» o тім аж тепер, тільки ж християни все ще сидять. Ось Вам паші порядки!

Геккеля іно-що я видобув і посилаю Вам 5 прим, під перепаскою. Якби тре більше – напишіть. З «Грозою» ще не знаю, що буде, Ланге буде друкуватися у нас якнайшвидше, – біда тільки, що грошей нема.

Прощайте!

Ваш Ів.


Примітки

Вперше надруковано: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик. – Чернівці, 1910 р., т. 3, с. 8 – 9.

Датується орієнтовно М. Павликом [Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик. – Чернівці, 1910 р., т. 3, с. 8].

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1475.

…арештовано… семінариста Паньківського… – Можливо, йдеться про Костя Федоровича Паньківського (1855 – 1915) – громадського діяча, економіста, у 90-ті роки – редактор журналів «Зеркало»,. «Зоря», численних книжечок «Просвіти» та календарів.

З «Грозою» ще не знаю, що буде… – Йдеться про драму О. М. Островського «Гроза» в перекладі М. Павлика.

…Ланге буде друкуватися у нас якнайшвидше… – М. Павлик наполягав, щоб І. Франко продовжив» друкування в «Дрібній бібліотеці» перекладу роботи Ф.-А. Ланге «Робітниче питання» (1875), два початкові розділи якої були надруковані в «Громадському друзі», 1878, кн. 2 (с. 121 – 150). Але перевидання цих двох розділів і дальший друк книжки Ф.-А. Ланге не були здійснені за браком коштів.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 177.