Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

3-й квартал 2015 р.

30.09.2015 Нові переклади

В розділі «Переклади» продовжуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – поема «Хто кого подужає? [509 р. до р. Х.]».

1. Етруски обложили Рим / 2. План Муція Корда / 3. Муцій у таборі етрусків / 4. Муцій відкриває Порзені таємницю / 5. Спроба згоди.

Більше інформації…

28.09.2015 Нові театральні рецензії

Опубліковано 3 театральних рецензії 1893 р., в тому числі – «Пошилися в дурні» М. Кропивницького».

Ця п’єса зроблена на зразок легких французьких фарсів, річ неглибока, але весела, написана з комічною експресією і до того ж оздоблена чарівною музикою, написаною самим автором.

Більше інформації…

26.09.2015 Нова публіцистична стаття

У розділі «Публіцистика» опублікована стаття «До історії освіти в Галичині» (1893 р.).

Це презирливе або вороже ставлення польської інтелігенції до освіти народу почалося дуже давно і є один з «культурних переживань» шляхетсько-панщизняного ладу старої Польщі.

Більше інформації…

24.09.2015 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Теодор Момзен» (1903 р.).

При кінці життя вернувся Момзен нарешті до своєї первісної вихідної точки, до історії римського права, опрацював римське державне право, а в спілці з проф. Марквардом – римське карне право.

Більше інформації…

22.09.2015 Нова стаття з історії

Опубліковано статтю «Лук’ян Кобилиця» (1902 р.).

2. Панщина на Буковині в 2 чв. 19 ст. / 3. Події 1843 – 1847 рр. / 4. Кобилиця послом у Відні (1848 р.) / 5. Кобилиця провідником селян / 6. Влада полює за Кобилицею / 7. Оцінка діяльності Кобилиці.

Більше інформації…

20.09.2015 Нова стаття з фольклористики

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована стаття «До питання про перекази про Магомета у слов’ян» (1894 р.).

Чи слов’янські народи у своїх контактах з мусульманами мали чітке уявлення про їхню релігію, їхню віру та ієрархічний лад і як вони осмислювали все це зі своєї християнської точки зору?

Більше інформації…

18.09.2015 Нове пам’ятне місце І. Франка

У будинку на колишній Бенедиктинській…

Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією будинку у Львові (1876 – 1877 рр.).

Більше інформації…

16.09.2015 Нова стаття з історії літератури

В розділі «Історія літератури» опублікована стаття «Слов’янська взаємність в розумінні Яна Коллара і тепер» (1893 р.).

1. Поезії на честь Коллара / 2. Стаття О. Кочубинського / 3. Програма праця Я. Коллара / 4. Політична ворожнеча слов’ян і ріст москвофільства / 5. Думки М. Мурка про Коллара.

Більше інформації…

14.09.2015 Нова критична стаття

В розділі «Літературна критика» опублікована стаття «Доповіді Міріама» (1894 р.).

Новий напрямок, який намітився на полі французької поезії та її рідної сестри в Бельгії, у нас абсолютно невідомий або ж буває представлений дуже недокладно, а часто й фальшиво.

Більше інформації…

12.09.2015 Нове оповідання

В розділі «Прозові твори» публікуємо оповідання «Домашній промисл» (1887 р.).

Як то, хіба ж не знаєте, що вийшло таке право, щоби ніхто не смів займатися ніяким ремеслом, хто від свого цеху не має свідоцтва здатності?

Більше інформації…

10.09.2015 Нова поема

В розділі «Поеми» публікуємо поему «Ор і Сирчан» (1914 р.).

Не страшна нам смерть у бою, / Та побіда золота. / Що вперед і за тобою, – / Життєвая суєта; / Поборотися з судьбою – / Спільна нам усім мета.

Більше інформації…

8.09.2015 Нові поезії

Продовжуємо публікувати збірку поезій Івана Франка «Давнє і нове». Сьогодні – початок розділу «8. Із злоби дня».

Заглянув продажний – вздрів Хруня Микиту; / Жидок уздрів Швіндля й любку-оковиту; / Уздрів Лизунович свої товсті лиця, / І «Ми» тут стояли, яко опозиція.

Більше інформації…

6.09.2015 Новий автограф Івана Франка

Сторінка автографа статті І.Франка…

Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена сторінкою автографа статті «Формальний і реальний націоналізм» (1889 р.).

Більше інформації…

4.09.2015 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1884 року.

На мене Ваші обі коломийки зробили враження дуже приємне – бачу в них поворот до реалізму і мелодії пісень народних. (16.05.1884 р. До Уляни Кравченко)

Більше інформації…

2.09.2015 Нові переклади

В розділі «Переклади» продовжуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – поема «Перший республіканець [509 р. до р. Х.]».

1. Тарквінії вигнані з Риму / 2. Посли Тарквініїв у Римі / 3. Тарквініям віддають маєтки / 4. Змова проти республіки / 5. Брут засуджує своїх синів до страти.

Більше інформації…

30.08.2015 Нова стаття

Опублікована стаття «Галицьке краєзнавство» (1892 р.).

Незважаючи на численні, але неминучі при такому обсягу матеріалу недоліки, книжка п. Лімановського повинна стати підручною для кожного, хто хоче мати якесь уявлення про справи краю.

Більше інформації…

28.08.2015 Нова публіцистична стаття

У розділі «Публіцистика» опублікована рецензія «К. Арабажин. Галицко-русское литературно-общественное движение» (1893 р.).

Гарно і фактично вірно показаний далі рух, викликаний Шашкевичем, Вагилевичем і Головацьким. Багато фактів зведено для історії 1848 року.

Більше інформації…

26.08.2015 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Микола Савич Тихонравов» (1894 р.).

Умер в Москві учений котрому й ми, русини-українці, винні подяку і пошану, бо праці його не в однім погляді доторкаються й нашої літературної минувшини.

Більше інформації…

24.08.2015 Нова стаття з історії

Опубліковано статтю «Об’яви русько-польського братання 1842 р.» (1895 р.).

Хоча отсі рядки не показують в д. Попелю великого поета, то все-таки вірша його має для нас не мале значення як документ історико-літературний.

Більше інформації…

22.08.2015 Нова стаття з фольклористики

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована стаття «З галузі фольклору» (1893 р.).

Більша частина книжки присвячена усній народній творчості боярів. У додатку знаходимо ще й карту та статистичний покажчик боярських сіл, а також ноти до пісень.

Більше інформації…

20.08.2015 Нове пам’ятне місце І. Франка

В цьому будинку (Львів, вул.…

Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією будинку у Львові (1876 р.).

Більше інформації…

18.08.2015 Нова стаття з історії літератури

В розділі «Історія літератури» опублікована стаття «Літературне відродження Полудневої Русі і Ян Коллар» (1893 р.).

Далеко більший вплив мусили мати ідеї Коллара, особливо його ідеї про слов’янську взаємність на Україні, хоч про хід і розвій тих ідей ми поки що маємо дуже мало звісток.

Більше інформації…

16.08.2015 Нові рецензії

В розділі «Літературна критика» опубліковано 2 рецензії 1893 р., в тому числі – «Abgar-Sołtan. Rusini. Szkice i obrazki».

П. Абгар-Солтан дійсно знає українців хіба що зовні, знає лише кілька типів, з якими люди його категорії звикли ближче стикатися, – гувернера, студента університету і… лакея.

Більше інформації…

14.08.2015 Нове оповідання

В розділі «Прозові твори» публікуємо оповідання «Як русин товкся по тім світі» (1887 р.).

Що ви верзете, недоріки! – гаркнув на них Луципер. – Хіба не знаєте, що від р. 1860 niema Rusi? А коли її нема, то й русинів ніяких не може бути. Може, се якийсь москаль.

Більше інформації…

12.08.2015 Нова поема

В розділі «Поеми» публікуємо поему «Легенда про святого Маріна» (1914 р.).

Віддав вам внука я, лишаю й маму. / На моїй доні шовк, на тій сорочка згрібна, – / Відчитуйте ж їх тут та відспівайте здрібна / Та й закопайте їх обі у одну яму!

Більше інформації…

10.08.2015 Нові поезії

Продовжуємо публікувати збірку поезій Івана Франка «Давнє і нове». Сьогодні – розділ «7. До Бразилії!».

До Відня їхали спокійно вкупі; / У Відні нас три дні держали в цюпі. / Пустили нас, лиш пан якийсь від нас / Сім срібла взяв, що підписав нам пас.

Більше інформації…

8.08.2015 Нова публікація Івана Франка

Початок критичної статті І. Франка…

Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена критичною статтею «Злидні Галичини в цифрах» у газеті «Kurjer Lwowski» (1888 р.).

Більше інформації…

6.08.2015 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1884 року.

Се привчить Вас ограничувати крила своєї фантазії, глядіти поетично на речі близькі, видобувати поезію з дійсності, т. є. зробить Вас поеткою більше реалістичною. (9.05.1884 р. До Уляни Кравченко)

Більше інформації…

4.08.2015 Нові переклади

В розділі «Переклади» продовжуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – наступні 10 творів, в тому числі – поема «Тарквіній і Лукреція [510 р. до р. Х.]».

1. Звичаї Фульвії та Лукреції / 2. Секст зміряється до Лукреції / 3. Самогубство Лукреції / 4. Коллатін дізнається про Лукрецію / 5. Коллатін закликає до повстання / 6. Вигнання короля Тарквінія

Більше інформації…

2.08.2015 Нові театральні рецензії

Опубліковано 3 театральних рецензії 1892 р., в тому числі – «Глитай, або ж павук» М. Кропивницького та «Вихованець» М. Янчука».

Після «Пилипа Музики» ця п’єса означає великий прогрес. Вона є більш реальною, її дія досить жвава, народ показаний таким, яким він є в дійсності, в щоденному житті, в праці.

Більше інформації…

30.07.2015 Нова публіцистична стаття

У розділі «Публіцистика» опублікована стаття «З поля нашої науки» (1893 р.).

Значить се й те, що у нас не перестала існувати течія, що ділить науки на канонічні й неканонічні, дозволені русинові з погляду національного і недозволені.

Більше інформації…

28.07.2015 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Олексій Миколайович Плещеєв» (1893 р.).

І хоч завжди дотримувався передових поглядів, ніколи не був, як його інші товариші, об’єктом нападів з боку оскаженілих ретроградів.

Більше інформації…

26.07.2015 Нова стаття з історії

Опубліковано статтю «Об’яви русько-польського антагонізму 1831 р.» (1895 р.).

Та проте не можна признати вірною думку польських патріотів, що русько-польський антагонізм розпочався аж 1848 р. під впливом інтриг Стадіона і бюрократів.

Більше інформації…

24.07.2015 Нова стаття з етнографії

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована стаття «Писанки» (1893 р.).

Порівняльні дослідження показують нам, що писанки і крашанки відомі, крім багатьох народів європейських і здавен християнських, також численним племенам нехристиянським, напр. у Північному Сибіру.

Більше інформації…

22.07.2015 Нове пам’ятне місце І. Франка

Старий корпус Львівського університету…

Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією Львівського університету (1875 – 1877 рр.).

Більше інформації…

20.07.2015 Нова стаття з історії літератури

В розділі «Історія літератури» опублікована стаття «Нове видання творів Міцкевича» (1893 р.).

Цю роботу, яка під силу хіба цілому колективу дослідників, виконав д-р Бігеляйзен з подиву гідною сумлінністю і пієтизмом до пам’яті геніального поета.

Більше інформації…

18.07.2015 Нова критична стаття

В розділі «Літературна критика» опублікована стаття «Наше літературне життя в 1892 році» (1893 р.).

1. Українська література в Російській імперії / 2. Українська література в Галичині.

Більше інформації…

16.07.2015 Нова казка

Опублікована казка «Як пан собі біди шукав» (1886 р.).

А хто біди не бачить, той щасливий у бога, того вже так пан-біг сотворив, щоб усе лише добре і гарне на світі бачив, а біди ні. Ясний пане! Най пан бога не ображує і не викликає вовка з лісу!

Більше інформації…

14.07.2015 Нова автобіографія

Опублікована «Curriculum vitae» І. Франка (1893 р.).

Незважаючи на тяжкі удари долі, я не втрачав великої мети – бути корисним своїй батьківщині і насамперед своєму українському народові.

Більше інформації…

12.07.2015 Нова поема

В розділі «Поеми» публікуємо поему «Терен у нозі» (1907 р.).

От таке й твоє було, Миколо! / Якби не той хлопець в Ясенові, / Що мов на очах тобі втопився, / Був би ти розпився й розпустився, / Був би, може, десь погиб у бійці, / Або в криміналі опинився.

Більше інформації…

10.07.2015 Нові поезії

Продовжуємо публікувати збірку поезій Івана Франка «Давнє і нове». Сьогодні – розділ «6. По селах».

Не видати комина на хаті; / Вранці дим всю хату заповняє, / З стріхи буха, в’ється по загаті, / Хапле очі, сльози витискає.

Більше інформації…

8.07.2015 Новий автограф Івана Франка

Сторінка автографа вступу до…

Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена сторінкою автографа дисертації «Політична поезія Шевченка 1843 – 1845 рр.» (1888 р.)

Більше інформації…

6.07.2015 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1884 року.

Я міркую, що справа більше виграла б і охота до праці більша була б, якби ми від Вас частіше могли почути слова дружньої поради, ніж докорів. (26.04.1884 р. До М. П. Драгоманова)

Більше інформації…

4.07.2015 Нові переклади

В розділі «Переклади» продовжуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – наступні 10 творів, в тому числі – поема «Люцій Тарквіній на престолі [2 пол. 6 ст. до р. Х.]».

Король сплеснув, вбіг слуга до хати. / «Зараз сього віщуна зв’язати!» / Слуга слуха, віри не діймає: / «Жадного тут віщуна немає».

Більше інформації…

2.07.2015 Нові рецензії

Опубліковано 3 рецензії 1892 р., в тому числі – «Необхідний підручник для славістів».

Цей твір є плодом непомірно важкої й сумлінної праці і свідчить про широкі знання автора.

Більше інформації…